Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Fakty > Nie żyje ks. bp Adam Lepa. Miał 83 lata
Maria Glinka
Maria Glinka 29.04.2022 08:29

Nie żyje ks. bp Adam Lepa. Miał 83 lata

Pixabay/Arcaion
Pixabay/Arcaion

Nie żyje biskup senior Adam Lepa, były biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej. Duchowny zmarł w wieku 83 lat, po 60 latach kapłaństwa. Jego biskupim zawołaniem były słowa "W miłości i cierpliwości".

Smutne informacje przekazała łódzka kuria. We wpisie na Facebooku poinformowała, że "informacje o uroczystościach pogrzebowych zostaną podane w późniejszym terminie".

Nie żyje ks. bp Adam Lepa

Ks. bp Adam Lepa zmarł w środę 27 kwietnia. Miał 83 lata. Przez 60 lat służył jako kapłan, a przez 34 lata - jako biskup. Łódzka kuria przekazuje, że był "przygotowany na spotkanie z Panem".

Ks. bp Adam Lepa urodził się 17 marca 1939 r. w Łodzi. W 1962 r. biskup pomocniczy łódzki Jan Wawrzyniec Kulik nadał mu święcenia prezbiteratu. W 1987 r. papież Jan Paweł II mianował go na biskupa pomocniczego diecezji łódzkiej i biskupa tytularnego Regiany (Algieria).

Rok później ks. bp Adam Lepa otrzymał święcenia biskupie. Jego głównym konsekratorem był prymas Polski kardynał Józef Glemp. Biskupim zawołaniem duchownego stały się słowa "In caritate et patientia" ("W miłości i cierpliwości").

Ks. bp Adam Lepa był przewodniczącym komitetu, który organizował etap pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1987 r. W maju 2014 r. papież Franciszek przyjął jego rezygnację z pełnienia posługi biskupa pomocniczego łódzkiej archidiecezji.

Oddany kapłan oraz autor 12 książek i kilkuset artykułów

Ks. bp Adam Lepa przez lata piastował różne funkcje archidiecezjalne i zasiadał w Episkopacie. W ostatnich latach kapłaństwa był przewodniczącym Zespołu Programowego ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Świętych i członkiem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Sprawował także funkcję wiceprzewodniczącego Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej i był członkiem Rady Fundacji na rzecz Wymiany Informacji Katolickiej.

Duchowny ukończył studia w zakresie katechetyki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Z kolei studia specjalistyczne w zakresie pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył doktoratem.

Jego rozprawa była zatytułowana "Błędy wychowania w rodzinie wielkomiejskiej w wypowiedziach młodzieży i rodziców". Ks. bp Adam Lepa zrealizował ją pod kierunkiem profesora Stefana Kunowskiego.

Między 1988 r. a 1993 r. był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, a także członkiem kolegium rektorów wyższych uczelni miasta Łodzi. Ks. bp Adam Lepa założył również "Łódzkie Studia Teologiczne" i był ich pierwszym redaktorem naczelnym. Ks. bp Adam Lepa wydał 12 książek i kilkaset artykułów naukowych i prasowych, w których poruszał głównie tematykę mediów. Prowadził zajęcia w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a wcześniej wykładał pedagogikę mass mediów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.

Artykuły polecane przez redakcję Goniec.pl:

Źródło: archidiecezja.lodz.pl