Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Fakty > Matura z języka polskiego 2022. Jak wygląda egzamin podstawowy i rozszerzony?
Ada Rymaszewska
Ada Rymaszewska 12.04.2022 22:43

Matura z języka polskiego 2022. Jak wygląda egzamin podstawowy i rozszerzony?

matura 2022
Pixabay/F1Digitals

Matura z języka polskiego 2022. 4 maja ruszają tegoroczne egzaminy maturalne. Pierwszego dnia uczniowie zmierzą się z obligatoryjną maturą z języka polskiego na poziomie podstawowym, 10 maja wszyscy chętni przystąpią zaś do nieobowiązkowej matury na poziomie rozszerzonym. Wyjaśniamy, jak wyglądać będą oba egzaminy.

Rozpoczęcie zarówno matury z języka polskiego na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, zaplanowane zostało w tym roku na godzinę 9. O tej porze 4 i 10 maja uczniowie liceów i techników przystąpią do jednego z ważniejszych egzaminów w ich dotychczasowym życiu. Warto więc zawczasu wiedzieć, czego należy się spodziewać.

Matura podstawowa z języka polskiego 2022

Jednym z czterech obowiązkowych egzaminów pisemnych jest dla każdego maturzysty matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. Aby ją zdać, należy uzyskać co najmniej 30% punktów.

Na wypełnienie arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego na poziomie podstawowym zdający mają dokładnie 170 minut. Egzamin składa się części testowej oraz wypracowania.

Część testowa składa się z dwóch zestawów, z których każdy obejmuje: tekst lub dwa teksty liczące łącznie nie więcej niż 500 słów oraz wiązkę 5-7 zadań do tekstu z miejscem na wpisanie odpowiedzi.

Teksty, do których odnoszą się zadania mogą mieć charakter popularnonaukowy, publicystyczny lub polityczny.

Wypracowanie z kolei należy napisać na jeden z dwóch zadanych tematów. Pierwszy polega na dłuższej wypowiedzi argumentacyjnej (rozprawka), zaś drugi - interpretacji tekstu poetyckiego.

Łącznie za test i wypracowanie można uzyskać 70 punktów, w tym za część testową 20 punktów, a za wypracowanie 50 punktów.

Ważną zmiana jest to, że w roku szkolnym 2021/2022 maturzyści są zwolnieni z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Matura rozszerzona z języka polskiego 2022

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym sprawdza umiejętność dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich lub tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej, wymagającej odniesienia się do zadanego tekstu.

W ocenie wypracowań z poziomu rozszerzonego za kryteria najważniejsze uznaje się:

- w przypadku wypowiedzi argumentacyjnej: określenie problemu podjętego w tekście i sformułowanie stanowiska wobec rozwiązania przyjętego przez autora tekstu;

- w przypadku interpretacji porównawczej: sformułowanie koncepcji porównywania utworów i uzasadnienie tezy interpretacyjnej.

Na napisanie wypracowania zdający ma 180 minut. Maksymalnie można za nie uzyskać 40 punktów, przy czym wypracowanie to musi liczyć co najmniej 300 słów. Co istotne, na maturze z języka polskiego na poziomie rozszerzonym nie ma żadnego progu punktowego, od którego zdaje się ten egzamin.

Artykuły polecane przez redakcję Goniec.pl:

Źródło: goniec.pl

Tagi: Matura