Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Finanse > 300 zł co miesiąc dożywotniego dodatku. Tylko dla tych emerytów
Agata Jaroszewska
Agata Jaroszewska 16.04.2024 22:15

300 zł co miesiąc dożywotniego dodatku. Tylko dla tych emerytów

pieniądze, portfel
Fot. materiały własne

Część seniorów może ubiegać się o przyznanie dodatku do emerytury. Dodatkowe pieniądze, o jakich mowa to aż 258 zł miesięcznie. MSWiA wypłaci jednak świadczenie ratownicze tylko określonej grupie osób. Ten dodatek został wprowadzony niedawno i niewiele osób o nim wie.

258 zł miesięcznie więcej, to aż ponad 3000 zł w rok

Emerycie, możesz otrzymywać nawet 258 zł miesięcznie więcej. Oznacza to, że uprawnieni do świadczenia ratowniczego w rok dostaną dodatkowe 3096 zł. Dodatek ten został wprowadzony poprzez ustawę z 17 grudnia 2021 r.

Komu przysługuje świadczenie ratownicze? Ta forma finansowego wsparcia skierowana jest do strażaków aktywnie działających w strukturach Ochotniczych Straż Pożarnych. Wymogi stawiane przed osobami ubiegającymi się o wypłacenie dodatku są wyjątkowo jasne.

Zaskakujące sceny na koniec "19:30". Ogłosili sukces, potem padła data 4 maja

Emeryci mogą ubiegać się o dodatek ratowniczy

Pieniądze w ramach świadczenia ratowniczego nie zostaną wypłacone automatycznie. To nie ZUS a MSWiA przyzna prawo do tego dodatku tylko po złożeniu właściwego wniosku oraz dostarczeniu dokumentów. Niemniej emeryci, którym należą się te pieniądze, muszą wiedzieć, iż świadczenie ratownicze dla strażaków OSP podlega corocznej waloryzacji. Oznacza to, że z roku na rok pieniądze otrzymywane na konto będą tylko wyższe.

ZOBACZ: Nadchodzi testament audiowizualny. Zmarły sam podzieli spadek

Jakie warunki trzeba spełnić, aby państwo przyznało emerytowi prawo do świadczenia ratowniczego? Pierwszym punktem wyszczególnionym w przepisach jest wiek. Pieniądze otrzyma tylko mężczyzna, który osiągnął 65. rok życia lub kobieta mająca 60, lub więcej lat. Oznacza to, że warunkiem koniecznym jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego. To jednak nie wszytko.

Państwowa Straż Pożarna wyjaśnia jednak, że konieczne jest dostarczenie również właściwych dokumentów. Pieniądze trafią na konto seniora, gdy ten:

  • udokumentuje bezpośredni udział w przynajmniej jednych działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych w roku przez okres 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet,
  • złoży kompletny wniosek o przyznanie świadczenia do właściwego Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP.

Czasem wymagani są świadkowie

Wnioski o przyznanie i wypłacenie pieniędzy w ramach świadczenia ratowniczego dla strażaków OSP wypłaca nie ZUS a MSWiA. Należy zatem pamiętać, że to nie urzędnicy odpowiedzialni za wypłacanie 13. emerytury czekają na dokumenty. Emeryci ubiegający się o ten miesięczny dodatek wniosek powinni złożyć do komendanta powiatowego lub miejskiego PSP. W niektórych momentach konieczne będzie przyprowadzenie ze sobą świadków.

ZOBACZ: Wielki quiz o PRL. Wstydem jest nie zdobyć chociaż 6 punktów

W przypadku, gdy ewidencja udziału strażaków OSP w działaniach ratowniczych nie obejmuje wskazanego przez wnioskodawcę okresu jest on zobowiązany uzyskać potwierdzenie w formie oświadczeń trzech świadków. Wymaga się, aby jeden ze świadków był osobą zaufania publicznego w okresie przez siebie poświadczanym (np. komendant gminny, wójt, burmistrz, urzędnik gminy…). Składając wniosek o przyznanie świadczenia należy zadbać o jego właściwe przygotowanie i rzetelność zebranych oświadczeń świadków. Wniosek wraz z oświadczeniami świadków jest weryfikowany przez właściwego wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta - wyjaśnia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

Źródło: mswia, infor, KM PSP Kościan