Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Finanse > Zasiłek pogrzebowy wzrośnie po 13 latach. Będzie duża podwyżka
Ada Rymaszewska
Ada Rymaszewska 11.04.2024 15:27

Zasiłek pogrzebowy wzrośnie po 13 latach. Będzie duża podwyżka

cmentarz pieniądze
Fot. materiały własne

Bardzo możliwe, że wkrótce do góry pójdzie w końcu jeden z zasiłków, niezmieniany od 13 lat. To zasiłek pogrzebowy, który aktualnie wynosi jedynie 4 tys. złotych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło konkretne propozycje, mające wychodzić naprzeciw realnym społecznym potrzebom. W ich ramach przewiduje się nie tylko znaczne podwyższenie kwoty wsparcia, ale także jego coroczne waloryzowanie.

Jest projekt podwyższenia zasiłku pogrzebowego

Kwota zasiłku pogrzebowego nie była zmieniana od 1 marca 2011 roku, kiedy to podjęto decyzję o ustaleniu świadczenia na poziomie 4 tys. złotych. Od tego czasu minęło już 13 lat, a ceny usług pogrzebowych wielokrotnie zostały podniesione. Mimo tego, żaden rząd nie zdecydował się, by zwaloryzować zapomogę. Tak naprawdę, dla osób muszących wyprawić pogrzeb bliskiego, jest to zaledwie kropla w morzu potrzeb.

Właśnie dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na którego czele stoi posłanka Lewicy opowiadającej się za podwyższeniem zasiłku pogrzebowego, przedstawiło konkretny projekt zmian. W jego uzasadnieniu czytamy m.in. że obecnie koszty zwykłego pogrzebu w Polsce to minimum 8-10 tys. złotych w zależności od regionu kraju. Resort proponuje zatem, by zasiłek podnieść do 7 tys. złotych. Kwota ta ma znacznie bardziej realnie odpowiadać na potrzeby społeczne.

Nietypowy początek "19:30". Na ekranie nagle pojawił się komunikat

Zasiłek ma być podniesiony i waloryzowany

Samo podniesienie kwoty zasiłku pogrzebowego to tylko częściowe rozwiązanie problemu. Niewykluczone, że za kilka lat ten znów by się pojawił i ponownie trzeba by debatować na temat konieczności kolejnej podwyżki.

Z tego powodu MRPiPS chce, aby zasiłek objęty został roczną waloryzacją w celu zmniejszenia obciążenia finansowego dla osób, które pokrywają koszty pogrzebu, przy uwzględnieniu możliwości finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz budżetu państwa.

ZOBACZ: Druga waloryzacja emerytur. Pojawił się projekt

Do waloryzacji miałoby dochodzić w marcu w oparciu o wskaźnik inflacji z roku poprzedniego. Resort Agnieszki Dziemianowicz-Bąk planuje przyjąć projekt jeszcze w II kwartale 2024 roku.

Komu należy się zasiłek pogrzebowy?

Aktualnie zasiłek pogrzebowy w kwocie 4 tys. złotych przysługuje członkowi rodziny osoby zmarłej, bez względu na jego dochody i wysokość kosztów pochówku. Jeżeli koszty uroczystości pokrywają dwie osoby lub więcej, zasiłek zostaje podzielony pomiędzy nie, proporcjonalnie do poniesionych wydatków.

O zwrot kosztów pogrzebu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystąpić może nie tylko rodzina zmarłego, ale też osoba niespokrewniona, a nawet instytucja, która tylko udokumentuje koszty.

Zasiłek przysługuje m.in. w razie śmierci: osoby mającej ustalone prawo do emerytury, emerytury pomostowej lub renty, ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu ubezpieczenia, członka rodziny rencisty i emeryta.

Źródło: eska.pl, MRPiPS