Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Finanse > Rząd skapitulował ws. wcześniejszych emerytur. Pieniądze otrzyma o wiele więcej osób
Ada Rymaszewska
Ada Rymaszewska 26.05.2023 10:12

Rząd skapitulował ws. wcześniejszych emerytur. Pieniądze otrzyma o wiele więcej osób

pieniądze
Goniec.pl

“Solidarność” twardo negocjuje z rządem ws. wypłaty emerytur pomostowych i wiele wskazuje na to, że odnosi na tym polu niemałe sukcesy. Po pół roku rozmów i przeciągania liny, gabinet Mateusza Morawieckiego miał zgodzić się na rezygnację z wygaszania tzw. “pomostówek”. Oznacza to, że prawo do nich będą miały także osoby, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 roku. To jednak nie wszystko, co udało się przeforsować związkowcom.

Emerytury pomostowe nie będą wygaszane. Seniorzy zachwyceni

Negocjacje rządu z przedstawicielami “Solidarności” wciąż trwają, ale za kulisami, w gabinetach związkowców już strzelają korki od szampana. Obie strony miały już częściowo zdradzić, co znajdzie się końcowym porozumieniu, a chodzi m.in. o głośną kwestię emerytur pomostowych. Te nie będą jednak wygaszane.

- Kolejne roczniki nie mogą już odchodzić na emerytury pomostowe i tutaj też będzie na pewno pozytywna informacja dla wszystkich, którzy będą chcieli z tych emerytur skorzystać - zapowiedział Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, na łamach "Tygodnika Solidarność".

Informacje te udało się także potwierdzić dziennikarzom Business Insider w szeregach władzy. Portal zauważa przy tym, że gest rządzących to “nie nagroda pocieszenia, a ważne z perspektywy pracowników rozwiązanie”. Tylko w minionym roku “pomostówkę” pobierało miesięcznie ok. 39 tys. osób, a łączna kwota wypłat oscylowała w granicach 1,79 mld zł. Średnio dało to 3814,97 zł “na głowę”.

Michał Wiśniewski zaliczył potężną wpadkę, tak pożegnał Tinę Turner. "Trochę więcej szacunku"

Czym jest emerytura pomostowa?

"Pomostówka" jest świadczeniem, które może być wypłacane osobom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i spełniającym dodatkowe kryteria. Wypłaca się ją zanim beneficjent uzyska prawo do emerytury lub osiągnie powszechny wiek emerytalny.

Poprzez szczególne warunki rozumie się te, które mogą negatywnie i trwale wpływać na stan zdrowia pracowników, czyli np. prace hutnicze, górnicze, na statkach, w samolotach czy też w niskich temperaturach. Obecne prawo mówi jednak, że praca ta musiała być wykonywana przed 1 stycznia 1999 roku.

W takim wypadku osoby, które pracowały wyłącznie po 31 grudnia 1998 roku, nie mogły liczyć na emeryturę pomostową. Związkowcy nie mogli się z tym pogodzić i od lat postulowali o zniesienie ograniczenia. Jak słyszymy, upór w końcu miał się opłacić.

Ekspert "za" uchyleniem wymogu. Są jednak inne problemy

Pytani o recenzję dla proponowanych rozwiązań, eksperci wskazują na łamach Business Insidera, że składka na fundusz emerytur pomostowych powinna wynosić nie 1,5 proc., ale nawet 6,5 proc., aby system sam się bilansował.

- W kontekście propozycji wstrzymania wygaszania emerytur pomostowych kluczowe są więc kwestie finansowe. Oczywiście niesprawiedliwa jest sytuacja, gdy za pracowników trzeba odprowadzać składkę, choć nie dostaną oni nigdy świadczenia pomostowego, bo nie spełniają warunku pracy w szczególnych warunkach przed 1999 r. To przemawia za uchyleniem tego wymogu - wskazuje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, członek Rady Nadzorczej ZUS.

Zdaniem znawcy tematu, wówczas świadczenie wygasałoby jedynie z przyczyn obiektywnych, tzn. z powodu tego, że coraz mniej osób pracowałoby w szczególnych warunkach z powodu postępu technicznego.

- Pracodawcy nie są przeciwni temu, aby prawo do świadczeń pomostowych miały także osoby, które rozpoczynały pracę od 1999 r. Aktualne jest jednak pytanie, jak należy sfinansować takie rozwiązanie. Podwyższenie składki byłoby bardzo znaczącym obciążeniem dla firm. Alternatywą są dotacje z budżetu państwa, ale to wiąże się ze wzrostem deficytu budżetowego. Nie ma łatwego rozwiązania w tej kwestii - dodaje.

"Solidarność" wynegocjowała szereg nowych rozwiązań

Poza kwestią "pomostówek", związkowcom z “Solidarności” miało także udać się wynegocjować m.in. odmrożenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych czy też zmiany w zasadach ustalania płacy minimalnej (wyłączenie z niej dodatku za pracę w szczególnych warunkach).

Działacze przeforsowali również skuteczniejszą ochronę osób aktywnie działających w związkach przed zwolnieniem z pracy, polegającą na tym, że lider związkowy miałby możliwość zwrócenia się z wnioskiem do sądu o zbadanie legalności jego zwolnienia i do czasu ogłoszenia prawomocnego wyroku dalej utrzymałby zajmowane stanowiska.

Źródło: Business Insider