Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Telewizja > Te osoby nie zapłacą abonamentu RTV. Podano warunki
Laura Młodochowska
Laura Młodochowska 04.07.2024 22:56

Te osoby nie zapłacą abonamentu RTV. Podano warunki

pilot tv
Fot. Unsplash.com/Piotr Cichosz

Przepisy dotyczące abonamentu radiowo-telewizyjnego już niedługo mogą ulec sporej zmianie. Niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego, że już teraz istnieje spora grupa osób, które nie muszą płacić abonamentu RTV. Kto jest obecnie zwolniony z opłat i jakie zmiany ws. finansowania mediów publicznych zostały zaproponowane?

Likwidacja abonamentu RTV w 2024 roku

Nierejestrowanie i nieopłacanie radioodbiorników to długoletni problem w Polsce. W związku z tym pojawiają się nowe koncepcje zmian ws. abonamentu RTV. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Tadeusz Kowalski podkreśla, że potrzebna jest nowa ustawa ws. finansowania mediów publicznych, a likwidacje opłaty postulują posłowie Konfederacji. 

Na razie końca abonamentu RTV nie widać, jednak coraz częściej słychać głosy o takiej potrzebie. Tymczasem niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że uiszcza opłatę niepotrzebnie.

Przepracowała 37 lat. Taką emeryturę wypłaca jej ZUS. Nagranie niesie się po Polsce

Ile wynosi abonamentu RTV w 2024 roku?

Ile musimy zapłacić za abonament RTV? Opłaty za odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne pozostały na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku. Jeśli zechcemy opłacać nasze sprzęty raz w miesiącu, ich koszt wynosi:

 • 8,70 zł miesięcznie za radioodbiornik,
 • 27,30 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny.

Rejestracją i egzekwowaniem opłat związanych z posiadaniem radioodbiornika czy telewizora zajmuje się Poczta Polska. Warto pamiętać, że możemy zapłacić za abonament RTV z góry za cały rok, lub za wybrane miesiące. W przypadku uiszczania opłaty co miesiąc, w ciągu roku zapłacimy 327,60 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, należność trzeba uiścić z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna.

ZOBACZ: Pracowała 20 lat za minimalne wynagrodzenie. Trudno uwierzyć, jaką emeryturę otrzymuje

Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV

Istnieje spora grupa osób, która nie musi opłacać swoich odbiorników. Jeśli zaliczamy się do tej grupy i nie przekroczyliśmy 75. roku życia, możemy uzyskać zwolnienie z opłat podczas wizyty na poczcie. Tam należy przedstawić dokument zaświadczający o prawie do skorzystania ze zwolnienia, np. bezrobotni muszą pokazać dokument z urzędu, który poświadcza o ich statusie osoby bezrobotnej.

Kto nie musi płacić za abonament RTV? Zgodnie z art. 4 ustawy o opłatach abonamentowych, do grupy zwolnionej z opłat należą:

 • osoby zaliczone do I grupy inwalidów;
 • osoby o stwierdzonej całkowitej niezdolności do pracy;
 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • osoby z trwałą lub okresową niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym;
 • osoby, które ukończyły 75 lat;
 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego;
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu;
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 procent;
 • osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS;
 • osoby spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
 • osoby bezrobotne;
 • osoby posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, a także kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi (w tym także członkowie ich rodzin);
 • osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem;
 • osoby posiadające status weterana poszkodowanego.