Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Fakty > Ruszają kontrole ws. dodatku węglowego, urzędnicy zapukają do drzwi. Nie wszyscy dostaną pieniądze
Jan Jałowczyk
Jan Jałowczyk 04.11.2022 14:48

Ruszają kontrole ws. dodatku węglowego, urzędnicy zapukają do drzwi. Nie wszyscy dostaną pieniądze

komin pieniądze Pixabay
Pixabay

W całym kraju ruszają kontrole dodatku węglowego. Mają one na celu ustalenie, czy osoby deklarujące piec węglowy jako główne źródło ogrzewania, faktycznie korzystają z takiego źródła ciepła. Urzędnicze wizyty w polskich domach to pokłosie licznych doniesień o nieprawidłowościach, do których miało dochodzić podczas składania wniosków.

Ruszają kontrole ws. dodatku węglowego

Dodatek węglowy zakłada wypłatę 3000 złotych dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla jako opału. Jest to odpowiedź polskiego rządu na kryzys energetyczny wywołany w dużej mierze rosyjska agresją na Ukrainę. Wnioskujący musieli m.in. dostarczenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), w celu określenia jaki rodzaj opału stosowany jest w danym gospodarstwie.

Urzędnicze kontrole to odpowiedź na liczne próby, podejmowane przez właścicieli gospodarstw domowych, polegające na wprowadzaniu poprawek oraz wycofywaniu się ze złożonej już deklaracji CEEB, aby zmienić "na papierze" rodzaj instalacji w swoim domu. Działania te wynikały zazwyczaj ze względu na chęć otrzymania dodatkowych pieniędzy z tytułu świadczenia, gdzie niekoniecznie środki te się należały.

Urzędnicy mają teraz sprawdzić, czy dane umieszczone w deklaracji CEEB są zgodne z rodzajem instalacji grzewczej, który zaznaczono. Kontrolerzy mogą także zweryfikować rodzaj i jakości paliwa, którym ogrzewany jest dom. Dodatkowo może być sprawdzany stan techniczny kominów i wentylacji.

Czy można odmówić kontroli?

Istnieje możliwość odmówić kontroli domowego źródła ciepła, jednak niewyrażenie zgody na wizytę urzędników, to podstawa do odmowy przyznania dodatku węglowego. Zatem jeśli chcemy, by nasz wniosek został rozpatrzony, lepiej jest wpuścić urzędników na teren swojego gospodarstwa.

Kontrolę, podczas której będzie prowadzona weryfikacja deklaracji, może dokonać m.in.: inspektor ochrony środowiska, gminni urzędnicy, kominiarze lub służby mundurowe (policja, straż miejska).

Konsekwencje nieprawidłowości

Pierwszą i podstawową zarazem konsekwencją kontroli, podczas której zostanie znaleziona niezgodność z deklaracją jest to, że gmina musi zawiadomić organy ścigania oraz odmówić wypłaty dodatku węglowego.

Jednak może to nieść za sobą o wiele bardziej poważne konsekwencje, ponieważ według art.233 kodeksu karnego, za złożenie fałszywego oświadczenia może grozić nawet kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Artykuły polecane przez Goniec.pl:

Źródło: Interia