NASI DZIENNIKARZE
Janusz Schwertner
Mateusz Baczyński
Jakub Wątor
Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Finanse > Można dostać nawet 255,17 zł co miesiąc. ZUS czeka na dokumenty, inaczej nie zrobi przelewu
Agata Jaroszewska
Agata Jaroszewska 23.09.2023 09:06

Można dostać nawet 255,17 zł co miesiąc. ZUS czeka na dokumenty, inaczej nie zrobi przelewu

pieniądze ZUS
materiały własne Iberion

Pieniądze, jakie ZUS może przelewać ci w ramach ryczałtu energetycznego, nie są małe. Niektórzy Polacy mogą ubiegać się o przyznanie 255,17 zł w ramach tego świadczenia. Lista osób uprawnionych do ryczałtu energetycznego nie jest długa, ale zaskoczeniem jest fakt, iż należne pieniądze można dziedziczyć.

Dodatkowe pieniądze do emerytury, chodzi o ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny wypłacany jest przez ZUS. To pieniądze, które mają pomóc w opłaceniu rachunków za prąd. Świadczenie to wynosi 255,17 zł. Niemniej, nie jest ono co roku takie samo. Spowodowane jest to tym, iż ryczałt energetyczny podobnie jak emerytura, podlega waloryzacji. Przeprowadzana jest ona 1 marca.

Pieniądze w ramach ryczałtu energetycznego wypłacane są w formie uzupełnienia wraz z wypłatą emerytury. Świadczenie trafia tylko do konkretnych osób, a aby otrzymać przelew od ZUS, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

[TYLKO U NAS] Fatalne informacje dla TVP. Polacy zadecydowali, na Woronicza nie będą zadowoleni

Komu przysługują pieniądze w ramach ryczałtu energetycznego?

Komu przysługują pieniądze w ramach ryczałtu energetycznego? ZUS jasno określa, kto może ubiegać się o to wsparcie. W informacjach zawartych na stronie Zakładu można znaleźć informację, iż ryczałt energetyczny przysługuje: kombatantom, żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych, wdowom lub wdowcom: emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych, wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Osoby uprawnione do pobierania pieniędzy w ramach ryczałtu energetycznego wskazane przez ZUS jasno pokazują, iż to świadczenie można dziedziczyć. Niemniej grono uprawnionych do tego przywileju zostało ograniczone do wyłącznie najbliższych osób. Jak ubiegać się o przyznanie tych pieniędzy? ZUS nie zleci przelewu w przypadku braku dostarczenia specjalnych dokumentów.

Ryczałt energetyczny: jakich dokumentów wymaga ZUS?

Kolejną dobrą wiadomością na temat ryczałtu energetycznego jest to, iż podobnie, jak 500 plus, pieniądze w ramach tego świadczenia nie są opodatkowane. Co zrobić, aby otrzymać od ZUS przelew? 

Konieczne jest zawnioskowanie do ZUS o przyznanie ryczałtu energetycznego. Niezbędny do tego wniosek zatytułowany jako ZUS-ERK. Dodatkowo dostarczyć trzeba: 

  • zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień (potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej - w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych), 
  • decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych / potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców), 
  • zaświadczenie właściwego organu wojskowego (w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych).

Źródło: zus, biznes.interia.pl

Tagi: pieniądze ZUS