Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Finanse > Nawet 400 złotych na dziecko. Nie wszyscy rodzice wiedzą o tym dofinansowaniu
Bartłomiej  Binaś
Bartłomiej Binaś 19.09.2023 09:46

Nawet 400 złotych na dziecko. Nie wszyscy rodzice wiedzą o tym dofinansowaniu

pieniądze
Iberion, PIxabay/qimono

Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru mogą otrzymać nawet 400 złotych dofinansowania. Nie wszyscy opiekunowie jednak o tym wiedzą. Wyjaśniamy, komu przysługują dodatkowe pieniądze i jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o takie dofinansowanie.

Dodatkowe dofinansowanie na dziecko. Nie wszyscy o tym wiedzą

Dofinansowanie, o którym mowa przysługuje wszystkim rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Co ważne, takie pieniądze można dostać pomimo korzystania z rządowego świadczenia 500 plus. Dodatkowo, dofinansowanie nie jest zależne od dochodów rodziców. 

Pieniądze przysługują rodzicom na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod opieką dziennego opiekuna i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego. Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponosi rodzic za pobyt dziecka w żłobku.

Niespodziewane sceny w TVP. Widzowie mogli zobaczyć nietypowy komunikat

Co trzeba zrobić, aby ubiegać się o dofinansowanie?

Jak informuje ZUS, wniosek o dofinansowanie można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. - Jeśli złożysz wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Jeśli złożysz wniosek później, to ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek - czytamy.

- ZUS przekaże dofinansowanie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność - informuje na stronie internetowej ZUS.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie może złożyć rodzic, opiekun prawny, inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Można je składać wyłącznie przez Internet za pośrednictwem portalu PUE ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

- Jeśli ZUS przyzna Ci dofinansowanie, nie będzie wydawać decyzji. Informację o tym otrzymasz na swój profil na PUE ZUS, a także mailem na adres, który podasz we wniosku. O dofinansowaniu na każde dziecko otrzymasz oddzielną informację - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać od 1 kwietnia 2022 r.

 

Źródło: ZUS.pl

Tagi: ZUS pieniądze