Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Fakty > Matura język angielski 2022. Co trzeba umieć na maturę z angielskiego?
Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk 15.04.2022 18:20

Matura język angielski 2022. Co trzeba umieć na maturę z angielskiego?

matura 2022 angielski
Unsplash/Nguyen Dang Hoang Nhu

Co trzeba umieć na maturę z angielskiego 2022? Program i kwestie, które mogą pojawiać się na maturze, spędzają wielu maturzystom sen z oczu. Żeby zdać i mieć dobry wynik, trzeba dobrze umieć całą listę zagadnień związaną z językiem angielskim.

Nauczyciele uczą młodzież według maturalnego klucza, podkreślając, co jest dla nich najbardziej istotne w zdaniu egzaminu na zadowalającym ich poziomie.

Matura język angielski 2022. Co trzeba umieć na maturę podstawową z angielskiego?

Przygotowanie do egzaminu maturalnego wymaga bardzo wiele czasu i poświęcenia, a w przypadku egzaminów językowych największym problemem jest kwestia związana z tym, jak wiele zmysłów i umiejętności potrzebnych jest do zdania egzaminu.

Uczeń musi umieć zarówno dobrze pisać, czytać, słuchać jak i wysławiać się w języku obcym (ze względu na osobny egzamin ustny). Trzy pierwsze umiejętności są szczególnie potrzebne podczas matury pisemnej.

Wymagany poziom ucznia na maturze podstawowej z angielskiego to B1 i dopasowany jest on do wymogów innych egzaminów językowych, które dotyczą tego poziomu.

Przede wszystkim w przypadku matury podstawowej z angielskiego potrzebne jest opanowanie słownictwa - dotyczy ono aż 14 kategorii. W wymienionych kategoriach znalazły się: Człowiek, Dom, Szkoła, Praca, Życie rodzinne i towarzyskie, Żywienie, Zakupy i usługi, Podróżowanie i turystyka, Kultura, Sport, Zdrowie, Technika, Świat przyrody oraz Państwo i społeczeństwo.

Słownictwo z tych kategorii będzie wymagane do zrozumienia podczas rozwiązywania matury oraz podczas słuchania - ważne jest, by słowa nie tylko umieć przeczytać i wysłuchać, ale również poprawnie napisać.

Wymagania dotyczą również gramatyki. Pojawia się w 14 zagadnień, które są konieczne do tego, by je poznać: czasy (present simple, present continuous, past simple, past continuous, future simple, present perfect i past perfect), czasowniki modalne i półmodalne, konstrukcje czasownikowe, czasowniki regularne i nieregularne, czasowniki złożone tzw. phrasal verbs, rzeczowniki, przedimki, przymiotniki, przysłówki, zaimki, liczebniki, przyimki, spójniki oraz składnia (mowa zależna, pytania, zdania warunkowe).

Matura język angielski 2022. Co trzeba umieć na maturę rozszerzoną z angielskiego?

Matura rozszerzona z angielskiego jest na językowym poziomie B2. By zdać ją dobrze, należy umieć tyle, co na maturę podstawową oraz zapoznać się z zagadnieniami gramatycznymi, które są charakterystyczne dla tego poziomu użytkowników.

Wśród dodatkowych wymaganych czasów znanych przez uczniów znajdą się Present Perfect Continuous, Future Continuous oraz Future Simple in the Past. Rozszerzone są również zagadnienia związane ze stroną bierną - pojawiają się w niej czasy Present Continuous i Past Continuous.

Należy również pamiętać, że w przypadku matury rozszerzonej pojawia się również o wiele bardziej wymagające słownictwo i konstrukcje językowe - m.in. słowotwórstwo i parafrazy, które mogą być trudnym orzechem do zgryzienia.

Matura rozszerzona z angielskiego ma również do napisania dłuższy tekst - wypowiedź ma mieć długość do 250 słów i może być jedną z kilku form - długim listem, opowiadaniem, rozprawką, esejem lub pokrewną dłuższą formą wypowiedzi. Ważne jest, by używać w niej również bardziej skomplikowanych konstrukcji językowych i zaawansowanego słownictwa.

Matura podstawowa z języka angielskiego zaplanowana jest na 6 maja na godzinę 9:00. Matura rozszerzona z języka angielskiego odbędzie się 9 maja o godzinie 9:00.

Artykuły polecane przez redakcję Goniec.pl:

Źródło: goniec.pl