Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Fakty > ZUS odbierze nauczycielce zasiłek chorobowy. Wszystko przez jedno zdjęcie, które wstawiła do sieci
Irmina Jach
Irmina Jach 06.05.2021 18:52

ZUS odbierze nauczycielce zasiłek chorobowy. Wszystko przez jedno zdjęcie, które wstawiła do sieci

ZUS odebrał nauczycielce zasiłek chorobowy [list z ZUS w dłoniach]
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

ZUS niejednokrotnie udowodnił, że wszelkie próby oszustwa mające na celu wyłudzenie zasiłku chorobowego mogą spotkać się z surową karą. Wystarczającymi dowodami dla urzędników są zdjęcia umieszczane na stronach internetowych i donosy koleżanek z pracy.

ZUS odebrał nauczycielce zasiłek chorobowy

Nauczycielka, która nie dostała urlopu na czas ferii zimowych, poprosiła lekarza o wystawienie zwolnienia lekarskiego. Przerwę od zajęć lekcyjnych wykorzystała na pracę wychowawcy na zimowisku. Dokument wystawił psychiatra przyjmujący 338 km od jej miejsca zamieszkania.

Na stronie internetowej organizatora pojawiły się zdjęcia, na których uwieczniono zarówno uczniów będących uczestnikami obozu, jak i nauczycieli sprawujących nad nimi pieczę. Jedną z fotografii, na której została uwieczniona chorująca nauczycielka, opatrzono podpisem „szalona kadra” .

Kobieta - mimo rażących dowodów - postanowiła odwołać się od decyzji ZUS. Nieco wcześniej ze strony internetowej organizatora zimowego wypoczynku zniknęły wszystkie zdjęcia, do których pozowała nauczycielka.

Sąd Rejonowy w Toruniu przychylił się do decyzji urzędników. W aktach zgromadzonych przez inspektorów znajdowały się wydruki fotografii. Sąd uzasadnił, że warunkiem uznania świadczenia za nienależnie pobrane i podlegające zwrotowi jest świadomość świadczeniobiorcy, że pieniądze mu się nie należały.

Świadomość ta może wynikać z zawinionego działania osoby, która spowodowała wypłatę świadczeń. Zdaniem sądu postępowanie kobiety, która pracowała mimo przebywania na zwolnieniu lekarskim, świadczy o tym, że zdawała sobie sprawę z konsekwencji czynów.

Uargumentowano to faktem, że wiedziała, że nie wolno jej pracować w okresie, za który pobierała zasiłek chorobowy, gdyż usunęła ślady swojej działalności. Nauczycielka będzie musiała więc oddać otrzymane pieniądze wraz z odsetkami. Przeciwko niej jest także obowiązujące prawo.

- Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia - napisano w Dzienniku Ustaw.

Trybunał Konstytucyjny, który przed kilkoma laty prowadził badania na ten temat, potwierdził, że nie ma podstaw do różnicowania sytuacji osób przebywających na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie wykonujących pracę. Wszystkie powinny liczyć się z konsekwencjami swoich czynów.

Źródło: Rzeczpospolita

Artykuły polecane przez redakcję portalu Goniec.pl: