Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Finanse > [TYLKO U NAS] 800 plus tylko dla pracujących rodziców i opiekunów?
Zuzanna Ptaszyńska
Zuzanna Ptaszyńska 03.09.2023 16:51

[TYLKO U NAS] 800 plus tylko dla pracujących rodziców i opiekunów?

Pieniądze, 800 plus
Pixabay/PhotoMIX-Company, gov.pl

Świadczenie społeczne 500, a niedługo już 800 plus budzi emocje. Niektórych oburza jego zbyt niska wysokość, jednak wielu Polaków uważa, że jest to zwykły przykład rozdawnictwa, a pieniądze nie powinny wpływać na konta niepracujących osób. Pracownia SW Research przeprowadziła na zlecenie Gońca sondaż w tej sprawie.

800 plus tylko dla pracujących? Oto wyniki sondażu dla portalu Goniec.pl

Świadczenia społeczne wprowadzane i rozwijane przez Zjednoczoną Prawicę nadal budzą wiele emocji. W debacie szczególnie wysuwa się argument rozdawnictwa pieniędzy z budżetu państwa i swoistego okradania osób pracujących przez rząd, który zarobione przez miliony Polaków pieniądze rozdysponowuje nie tylko w obrębie tej grupy, ale także przekazuje rodzicom i opiekunom, którzy nie podejmują pracy zarobkowej.

Pracownia SW Research przeprowadziła na zlecenie Gońca badanie nastrojów społecznych odnośnie do tego czy świadczenie 500/800 plus powinno być wypłacane jedynie pracującym rodzicom i opiekunom. Co istotne, dane zostały zebrane dla poszczególnych grup respondentów w zależności od płci, wieku, zarobków, wykształcenia i miejsca zamieszkania.

Śmiertelny wypadek na autostradzie A4. Samochód stanął na masce

Co o tym pomyśle sądzą przedstawiciele poszczególnych grup społecznych?

Na pytanie czy rzeczone świadczenie powinno być wypłacane jedynie pracującym rodzicom i opiekunom, twierdząco odpowiedziało 54,8 proc. uczestników badania. Przeciwnego zdania jest 24,7 proc. respondentów, a 20,5 proc. nie ma w tej kwestii wyrobionego zdania.

Co ciekawe, o słuszności przyznawania 500/800 plus jedynie pracującym osobom w równym stopniu przekonani są przedstawiciele obu płci z niewielką przewagą wśród kobiet (o 0,3 punkta proc.). Zdanie takie ma zaś 58,5 proc. respondentów do 24. r.ż., a przeciwnych temu jest jedynie 20 proc. najmłodszych badanych. Podobne poparcie (58,4 proc.) pomysł przyznawania świadczenia tylko pracującym rodzicom/opiekunom ma wśród badanych w wieku 25-34 proc., jednak w tej grupie dużo mniejszy jest odsetek osób niezdecydowanych, bowiem wypłatę 500/800 plus również osobom niepracującym popiera 28 proc. respondentów. Odpowiednio 51,9 proc. i 53,7 proc. poparcia ma pomysł ograniczenia grupy odbiorców świadczenia wśród badanych wieku 35-49 i powyżej 50 lat.

Najwięcej orędowników odebrania świadczenia osobom niepracującym jest wśród osób z wyższym wykształceniem (57,5 proc.), zaś najbardziej przychylni inkluzywności programu są respondenci poświadczający wykształcenie zasadnicze zawodowe (48,3 proc), a następnie podstawowym lub gimnazjalnym (51,4 proc.). W przypadku osób, które zdobyły średnie wykształcenie, 53,8 proc. ankietowanych popiera postulat wypłacania świadczenia jedynie pracującym rodzicom lub opiekunom.

Jeśli chodzi o strukturę zarobków, to za przyznawaniem 500/800 plus wyłącznie osobom pracującym opowiada się 64,6 proc. ankietowanych zarabiających powyżej 5 tys. zł netto, 60,8 proc. mających od 4001 do 5 tys. zł na rękę i 59,2 proc. respondentów, na których konta co miesiąc spływa od 3001 do 4 tys. zł. Największe poparcie dla inkluzywności programu wyrażają najmniej zarabiający – za wypłacaniem flagowego świadczenia społecznego jedynie osobom pracującym opowiada się 57,1 proc. badanych zarabiających od 2001 do 3 tys. zł netto i 45,4 proc. ankietowanych odbierających do 2 tys. zł na rękę.

Co do miejsca zamieszkania respondentów, za wyłączeniem ze świadczenia 500/800 plus osób niezarabiających jest 54,2 proc. mieszkańców wsi, 49,8 proc. mieszkańców miast do 20 tys. osób, 54,8 proc. zamieszkujących miejscowości od 20 do 99 tys. mieszkańców i 63,2 tys. z miast mających od 100 do 199 tys. mieszkańców. W przypadku miast zamieszkałych przez 200-499 tys. osób, odsetek respondentów popierających wykluczenie z grona beneficjentów 500/800 plus osób, które nie pracują, jest 54,7 proc. ankietowanych, zaś jeśli chodzi o miasta powyżej 500 tys. mieszkańców, postulat popiera 55,5 proc. respondentów.

Ekspert nie ma wątpliwości. Polacy nie ufają sobie nawzajem

O komentarz do wyniku badań poprosiliśmy Edwarda Korbela, eksperta do spraw badań, konsultanta ds. metodologii SW Research. – Wyniki dotyczące poparcia dla świadczenia 500/800+ pokazują jasno, że Polacy zdecydowanie popierają ograniczenie świadczenia i wypłacanie go tylko pracującym rodzicom. Poparcie to jest dość podobne bez względu na płeć badanych, wiek czy wykształcenie. Najwyraźniejsze różnice występują w zależności od zarobków uczestników: im wyższe deklarowane zarobki, tym silniejsze poparcie dla tego ograniczenia. Może to świadczyć o silnym przekonaniu Polaków, że osoby pracujące zasługują na dodatkowe wsparcie w tej postaci, a nie pracujące nie przekazał portalowi Goniec.pl.

Specjalista zestawił odpowiedzi z bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy w Polsce. – Bezrobocie jest na historycznie niskim poziomie, 5% w lipcu 2023 roku. Ograniczenie takie dotyczyłoby zatem bardzo małej liczby rodzin. Pytanie o zasadność takiej zmiany wykracza poza przekonania moralne Polaków i musi być analizowana na podstawie danych statystycznych oraz innych badań i obserwacji odnośnie do efektywności stosowanych świadczeń i sposobów kontroli ich wydatkowania. I to o tę kontrolę często chodzi – wyjaśnił analityk.

Edward Korbel zauważył w komentarzu dla Gońca, że wiele badań od lat pokazuje, Polacy klasyfikują się na dole rankingu wzajemnego zaufania. – Zatem wśród wielu rodaków pojawia się obawa, o to, że niepracujący rodzice mogą wydatkować pieniądze z 500/800+ niezgodnie z przeznaczeniem – podsumował.

Źródło: Goniec.pl