Goniec.pl > Wiadomości > Te kobiety otrzymają wyższą emeryturę. Wystarczy złożyć prosty wniosek
Zuzanna Ptaszyńska
Zuzanna Ptaszyńska 03.06.2023 20:47

Te kobiety otrzymają wyższą emeryturę. Wystarczy złożyć prosty wniosek

Pieniądze
Iberion

Kobiety urodzone w pewnym roczniku mają możliwość otrzymania wyższego świadczenia emerytalnego. Aby skorzystać z tej opcji, panie urodzone w 1956 roku muszą jedynie złożyć odpowiedni wniosek w ZUS-ie. Szansę na zwiększenie emerytury mają kobiety, które otrzymywały okresowe emerytury kapitałowe.

Kobiety urodzone w tym roku mają szansę na wyższą emeryturę

Kobiety urodzone od marca do czerwca 1956 roku mogą być zadowolone. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci im wyższe świadczenie emerytalne. Jak informują dziennikarze Rzeczpospolitej, ta możliwość wynika z wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących OFE i jest rezultatem obniżenia wieku emerytalnego w 2017 roku.

Szansę na wyższe świadczenie mają panie, które pobierały okresowe emerytury kapitałowe. Żeby otrzymać dodatkowe środki, wystarczy złożyć w ZUS-ie jeden prosty wniosek.

- Urząd przeliczy emerytury wszystkim kobietom, które przeszły na okresową emeryturę kapitałową w wieku 60 lat i ukończą w 2023 roku 67 lat - mówił w rozmowie z Rzeczpospolitą dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Biedronka otwiera wakacyjny sezon. Od poniedziałku w sklepach zaroi się od klientów

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać więcej pieniędzy?

Mimo to ekspert zalecał złożenie wniosku w ZUS-ie już w lutym, ponieważ przeliczenie było bardziej korzystne ze względu na waloryzację świadczeń. Emerytura dla kobiet urodzonych między 1 marca a 30 czerwca 1956 roku może być wyższa nawet o kilkanaście procent. 

Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje kobietom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i spełniają dodatkowe warunki, takie jak:

  • należą do otwartego funduszu emerytalnego (OFE),
  • ukończyły 60 lat (powszechny wiek emerytalny dla kobiet),
  • mają ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach,
  • mają na subkoncie w ZUS zapisaną sumę środków, która (w ostatnim dniu miesiąca przed miesiącem, w którym kobieta miała przyznaną emeryturę na nowych zasadach) jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego.

Kiedy ZUS przyznaje okresowe świadczenie?

ZUS przyznaje okresową emeryturę kapitałową od dnia, w którym kobieta przechodzi na emeryturę na nowych zasadach. Emerytura ta jest wypłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) i jest dodatkowym świadczeniem, które jest wypłacane razem z "normalną" emeryturą.

Aby otrzymać okresową emeryturę kapitałową, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Po pierwsze, osoba musi mieć odpowiednią sumę środków na subkoncie w ZUS-ie, która powinna wynosić co najmniej dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego. Oznacza to, że jeśli suma ta jest niższa, kobieta nie będzie uprawniona do otrzymania świadczenia. Od 1 marca 2022 roku do 28 lutego 2023 roku dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego wynosiła 5128,80 zł (20 x 256,44 zł). 

W przypadku, gdy kobieta posiada niewystarczającą sumę środków na subkoncie i nie spełnia warunków do otrzymania okresowej emerytury kapitałowej, środki z subkonta zostaną uwzględnione w podstawie, na podstawie której ZUS oblicza emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: ZUS, PAP