Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Finanse > Nawet 1344 zł dodatku do emerytury. Wielu seniorów już skorzystało
Mateusz Wyderka
Mateusz Wyderka 11.06.2024 11:12

Nawet 1344 zł dodatku do emerytury. Wielu seniorów już skorzystało

Pieniądze
Fot. materiały własne

Jeszcze do marca świadczenie sołtysowe wypłacano w kwocie 300 zł, jednak po tegorocznej waloryzacji, pierwsi emeryci otrzymali już 1344 zł. Wprowadzony w lipcu 2023 r. specjalny dodatek cieszy się dużym zainteresowaniem. Jakie warunki należy spełnić?

Nawet 1344 zł do emerytury. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę

Tuż przed ubiegłorocznymi wyborami poprzedni rząd wprowadził tzw. świadczenie sołtysowe, czyli specjalny dodatek, o który ubiegać się mogą osoby sprawujące w przeszłości funkcję sołtysa. 

Świadczenie wypłacane od 1 lipca 2023 r. początkowo wynosiło 300 zł, od 1 marca 2024 r. po waloryzacji kwota wzrosła do 336 zł. Od tego czasu pierwsi emeryci otrzymali już 1344 zł. Tylko do listopada ubiegłego roku po wypłatę świadczeni zgłosiło się niemal 35 tys emerytów

Wyższa emerytura na wyciągnięcie ręki. Potrzebny jeden dokument

Jakie są warunki otrzymania świadczenia?

Aby móc starać się o wypłatę świadczenia sołtysowego, należy spełnić ściśle określone warunki. Dodatek ten zostanie wypłacony seniorowi, jeśli:

  • przekroczył wiek emerytalny, czyli 65 lat w przypadku mężczyzn, 60 lat w przypadku kobiet
  • otrzymuje emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
  • sprawował w przeszłości funkcję sołtysa przed dwie kadencje, czyli przez 8 lat 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wspomniane kadencje nie muszą następować po sobie jedna po drugiej. Świadczenia nie dostanie osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu - za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. 

Ponadto beneficjent musi być sołtysem w myśl przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Świadczenia więc nie uzyskamy, jeśli sprawowaliśmy funkcję sołtysa tylko przed 1990 r. 

Gdzie złożyć wniosek?

Świadczenie sołtysowe obsługiwane jest przez KRUS, czyli Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. To właśnie tam należy złożyć wniosek. Aby uzyskać dodatek trzeba załączyć do pisma:

  • zaświadczenie potwierdzające pełnienie funkcji sołtysa
  • oświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie potwierdzające pełnienie funkcji sołtysa wydać może wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, pieniądze powinniśmy otrzymać w przeciągu miesiąca.