Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Finanse > Minął termin złożenia ważnej deklaracji. Bez niej dostanie sie mniejszą wypłatę
Zuzanna Ptaszyńska
Zuzanna Ptaszyńska 01.04.2023 10:34

Minął termin złożenia ważnej deklaracji. Bez niej dostanie sie mniejszą wypłatę

None
Iberion

Wczoraj (31.03) minął termin składania deklaracji o rezygnacji z wnoszenia opłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pracownikom, którzy tego nie zrobili, pracodawca naliczy i potrąci składkę z wynagrodzenia za marzec. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo.

Czym są PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem, który ma stanowić sposób na dodatkowe oszczędzanie na jesień życia. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Każdy pracownik oszczędzający w PPK staje się inwestorem na rynku polskim i rynkach międzynarodowych.

Podstawowe wpłaty do PPK, które są finansowane przez pracowników i pracodawców, wynoszą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które płaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.) oraz 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca. Wpłata powitalna ze strony państwa wynosi 250 zł, a roczna - 240 zł. Wpłata pracownika jest potrącona z jego pensji. Ponadto firma ma obowiązek potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od wpłaty pracodawcy. Oszczędności są gromadzone na indywidualnym rachunku PPK w instytucji finansowej, która prowadzi PPK dla danej firmy.

"Nasz nowy dom". Jej ojciec zabił jej matkę i siebie. Tragedia uczestników programu

Termin minął 31 marca

Wczoraj (31.03) minął termin składania deklaracji o rezygnacji z wnoszenia opłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pracownikom, którzy tego nie zrobili, pracodawca naliczy i potrąci składkę z wynagrodzenia za marzec. Ci, którzy nie złożą deklaracji o rezygnacji w okresie 1-31 marca 2023 roku, będą mogli zrezygnować z udziału w PPK w dowolnym momencie.

Obecnie w systemie uczestniczy ok. 2,6 mln osób a wartość aktywów to ok. 13,5 mld zł. - W najbliższych dniach kwota ta wzrośnie do 14 mld zł, ponieważ przekazana właśnie została tzw. opłata roczna, co oznacza, że na konto każdego uczestnika trafi 240 zł - przekazał w rozmowie z PAP wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Średnie oszczędności w PPK to ok. 5 tys. zł, ale rekordzista ma już 660 tys. zł, a osoby, które weszły już w wiek emerytalny i mogą wypłacić wszystkie zgromadzone środki, wpłacają średnio ok. 7-8 tys. zł.

Jak zrezygnować z PPK?

Aby zrezygnować z PPK, wystarczy wypełnić  wniosek. Wzór deklaracji jest dostępny na stronie internetowej mojeppk.pl. W pierwszej części należy wpisać dane uczestnika PPK (imiona, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu). W drugiej części umieszczamy nazwę podmiotu zatrudniającego. Trzecia część to oświadczenie uczestnika PPK. W tym miejscu wnioskodawca potwierdza, że jest świadomie, jakie są konsekwencje złożenia deklaracji. Na koniec trzeba złożyć podpis.

Nie wszyscy muszą jednak przejmować się dodatkowymi formalnościami. Autozapis obejmuje około 8 mln pracowników w wieku 18-54 lat. Starsi zatrudnieni nie zostaną automatycznie wpisani do programu, więc nie muszą składać deklaracji o rezygnacji. Pozostali, którzy przegapią termin, będą mogli zrezygnować w dowolnym momencie.

Źródło: PAP