Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Finanse > ZUS wypłaci emerytom 324 zł. Nie trzeba nawet składać wniosku
Mateusz Wyderka
Mateusz Wyderka 23.06.2024 12:27

ZUS wypłaci emerytom 324 zł. Nie trzeba nawet składać wniosku

Seniorzy
Fot. beauty_of_nature/Pixabay

Dodatek pielęgnacyjny to bardzo potrzeby zasiłek, który przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. ZUS wypłaca świadczenie bez względu na wiek. Od 1 marca tego roku jego wysokość to 324,39 zł. Trzeba jednak spełnić pewne warunki.

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane osobom w szczególnej sytuacji zdrowotnej. ZUS wypłaca je w wypadku niezdolności lub ograniczonej zdolności do samodzielnej egzystencji - wówczas dodatek przyznawany jest bez względu na wiek.

ZOBACZ: Quiz o PRL. Wstydem jest wynik gorszy niż 6/10

Państwo w ten sposób, przynajmniej częściowo stara się pokryć koszty wynikające z bądź ograniczonej niezdolności do samodzielnego funkcjonowania beneficjenta świadczenia.

Poszła odebrać paczkę, chwilę później nie żyła. Tajemnicza śmierć w polskim mieście

Jakie warunki trzeba spełnić?

Przede wszystkim, aby ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny, należy złożyć wniosek. Ważne jednak, by wiedzieć, że wymóg ten dotyczy wszystkich poza osobami, które ukończyły 75. rok życia. Takim osobom ZUS przyznaje świadczenie bez wniosku. 

Drugim wymogiem jest niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji. W tym przypadku do wniosku musimy dołączyć zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia. Co bardzo ważne, należy przy tym posiadać prawo do renty lub emerytury.

O jakich pieniądzach mowa?

Od 1 marca kwota dodatku pielęgnacyjnego na skutek waloryzacji wzrosła do 324,39 zł. Świadczenie tej wielkości będzie wypłacane do końca lutego 2025 r. kiedy to ponownie zostanie zwaloryzowane. Dodatek ten Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła wraz z wypłatami rent i emerytur. 

Pieniądze wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.