Goniec.pl > Polska > Poważne zmiany w prawie spadkowym. Niektórzy dużo na nich stracą
Zuzanna Ptaszyńska
Zuzanna Ptaszyńska 16.03.2023 21:40

Poważne zmiany w prawie spadkowym. Niektórzy dużo na nich stracą

trumna
Pixabay

Przyjęto projekt zmian w Kodeksie cywilnym, a konkretnie w prawie spadkowym. Nowelizacja ma objąć tzw. trzecią grupę spadkową - dziadków spadkodawcy, a także ich potomków. - Krąg spadkobiorców zostanie w tej grupie zawężony do dziadków, rodzeństwa rodziców spadkodawcy oraz ich zstępnych - przekazali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości.

Poważne zmiany w prawie spadkowym

Zmiany w prawie spadkowym mogą uderzyć w wiele osób potencjalnie dziedziczących. Przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów już pod koniec 2022 roku informowali, że nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego ma m.in. ograniczyć krąg spadkobierców. Dziedziczyć nie będą dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli cioteczne i stryjeczne wnuki oraz dalsze pokolenia.Co si

Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku zostanie zachowany, jeżeli przed jego upływem osoba uprawniona do spadku złoży w tej sprawie wniosek do sądu. Jeśli złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku będzie wymagało zezwolenia sądu, bieg terminu na złożenie oświadczenia ulegnie zawieszeniu na czas trwania postępowania.

Z Sebastianem Wątrobą stworzyła uwielbiany duet w "W11". Niebywałe, co dzisiaj robi

Co się zmieni?

Teraz Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało, że z listy spadkobierców zostaną usunięci ci, którzy "uporczywie uchylali się od wykonywania wobec spadkobiercy obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową".

Zniknie też obowiązek poszukiwania dalekich krewnych spadkodawcy, którego do tej pory musiały dopełniać sądy. W efekcie obieg dokumentów oraz informacji staną się szybsze, a postępowania będą trwały krócej. Co więcej, spadkobierca na przyjęcie lub odrzucenie spadku będzie miał 6 miesięcy od dnia, w którym otrzymał informację o śmierci spadkodawcy. Zgodnie z proponowanymi zmianami termin zostałby zawieszony, gdyby złożenie oświadczenia wymagało zezwolenia sądu opiekuńczego. W imieniu osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej miałby zrobić to opiekun.

Czym są grupy spadkowe?

Pierwszeństwo w systemie dziedziczenia zawsze ma decyzja z testamentu. Jeżeli takowego nie ma lub żadna z zapisanych osób nie chce albo nie może przyjąć spadku, następuje tzw. dziedziczenie ustawowe.

I grupa spadkowa - małżonek i dzieci są w pierwszej kolejności do dziedziczenia po zmarłym

II grupa spadkowa – małżonek i rodzice - otrzymują spadek, gdy zmarły nie pozostawi po sobie potomków

III grupa spadkowa - dziadkowie - gdy nie ma rodziców, dzieci ani małżonka

IV grupa spadkowa - pasierbowie

V grupa spadkowa – gmina i skarb państwa

Śledź najnowsze newsy na Twitterze Gońca.

Źródło: infor.pl