Goniec.pl > Polska > Niepokojące informacje dla seniorów. ZUS przez lata źle naliczał emerytury
Zuzanna Ptaszyńska
Zuzanna Ptaszyńska 18.03.2023 11:25

Niepokojące informacje dla seniorów. ZUS przez lata źle naliczał emerytury

None
Iberion

Rząd przyznał się do przykrej w skutkach pomyłki ze strony jednej z najważniejszych instytucji w Polsce. Okazało się, że ZUS przez ostatnie lata źle naliczał emerytury. Kogo dotyczy problem i co zrobić, kiedy senior odkryje, że dostaje zaniżone świadczenie?

ZUS przez lata źle wyliczał emerytury i renty kilkunastu tysiącom Polaków

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało niepokojącą dla seniorów wiadomość. Okazało się, że w latach 2016-2022 dopatrzono się ponad 17 tys. błędnych decyzji w wyliczeniu emerytur i rent. W 16 tys. przypadków Zakład Ubezpieczeń Społecznych musiał wypłacić poszkodowanym wyrównania.

Rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski tłumaczy, że błędne decyzje to nikły procent wszystkich spraw, jakimi zajmował się urząd. - Liczba błędnie wydanych decyzji emerytalno-rentowych w latach 2016-2022 dotyczy zaledwie 0,038% załatwionych w tym okresie wniosków o świadczenia. Oznacza to, że zdecydowana większość decyzji jest prawidłowa - przekazał w rozmowie z dziennikarzami Faktu. Jednak rządowe dane mówią jedynie o wykrytych sprawach, nie wiadomo więc, o ilu ZUS nie wie.

Lidl rozbił bank, takich okazji dawno nie było. Polacy będą walić drzwiami i oknami

Jak sprawdzić czy ta sprawa nas dotknęła i jak sobie z nią poradzić?

Osoby, które dopiero dostały decyzję o emeryturze i się z nią nie zgadzają, mogą odwołać się od decyzji ZUS-u do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Czas na to mija po miesiącu od dnia, w którym decyzja została doręczona do beneficjenta świadczenia. Co ważne, odwołanie składane jest w oddziale ZUS-u, który wydał decyzję. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

Jeżeli ZUS uzna, że odwołanie jest zasadne, zmieni albo uchyli decyzję. Ma na to 30 dni od otrzymania odwołania. Jeśli ZUS uzna, że odwołanie nie jest zasadne, zostanie ono przekazane do sądu w ciągu 30 dni od otrzymania odwołania. Po rozpoznaniu sprawy sąd wyda wyrok, w którym np. zmieni decyzję albo oddali odwołanie.

Co, jeśli beneficjent nie zgadza się z wyrokiem sądu wydanym w jego sprawie? Można od niego złożyć apelację, którą rozpatrzy ją sąd II instancji. Od wyroku w apelacji można jeszcze odwołać się do Sądu Najwyższego. Jeśli sąd potwierdzi, że ZUS źle naliczył świadczenie, emeryt lub rencista ma prawo do wyrównania. Wyrównanie może być jednak wypłacone maksymalnie za 3 lata wstecz, nawet jeśli zaniżoną emeryturę otrzymywało się dłużej. Nic nie wskazuje na to, by miały pojawić się w tej sprawie zmiany w przepisach.

Jak zawnioskować o przeliczenie świadczenia?

Jeśli ma się jakiekolwiek wątpliwości, można wystąpić do ZUS-u o ponowne ustalenie wysokości świadczenia. - Dotyczy to m.in. spraw, kiedy decyzja została wydana w wyniku przestępstwa lub dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe. Decyzja może zostać zmieniona także m.in. w sytuacji, kiedy przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek błędu organu rentowego - mówił dla Faktu rzecznik ZUS-u.

Aby wystąpić o ponowne ustalenie wysokości świadczenia, należy wypełnić druk ZUS-ERPO. Jeśli ZUS odmówi  przeliczenia lub jeśli wykaże ono, że świadczenie nie zostało błędnie naliczone, a beneficjent nadal ma poważne wątpliwości, może odwołać się do sądu. 

Śledź najnowsze newsy na Twitterze Gońca.

Źródło: Fakt