Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Fakty > Kiedy odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego? UE podała datę
Zuzanna Ptaszyńska
Zuzanna Ptaszyńska 22.05.2023 17:20

Kiedy odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego? UE podała datę

Parlament Europejski
JONAS ROOSENS/AFP/East News

Rada Unii Europejskiej poinformowała, że dziś (22.05) formalnie zatwierdzono termin kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego na okres od 6 do 9 czerwca 2024 roku. Teraz władze poszczególnych państw wybiorą dzień głosowania w swoich krajach.

Wybory do PE odbędą się w czerwcu 2024 roku

Terminy wyborów do PE są określane na mocy unijnej ordynacji wyborczej. Zgodnie z nią głosowanie odbywa się co 5 lat, rozpoczynając od czwartku i trwając do niedzieli, zazwyczaj w pierwszym pełnym tygodniu czerwca. Przedstawiciele państw członkowskich potwierdzili ten termin na posiedzeniu Rady UE.

Aktualnie władze państw, zgodnie ze swoimi odpowiednimi ramami prawnymi i konstytucyjnymi, ustalają datę lub daty przeprowadzenia głosowania w swoim kraju w okresie od 6 do 9 czerwca 2024 roku.

W poniedziałek do Biedronki ustawią się kolejki. Kultowy produkt znowu w sprzedaży

Od czego zależy, ile państwo ma europosłów?

Od pierwszych wyborów w 1979 roku, wybory europejskie odbywają się regularnie co pięć lat. Ostatnie wybory miały miejsce między 23 a 26 maja 2019 roku. W wyniku opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, Parlament Europejski i Rada UE uzgodniły zmniejszenie liczby posłów z 751 do 705. Decyzja ta wynikała z odejścia 73 brytyjskich posłów.

Podział mandatów w Parlamencie Europejskim jest określony w traktatach Unii Europejskiej. Państwa o większej liczbie ludności mają więcej mandatów niż mniejsze państwa, jednak mniejsze państwa otrzymują większą liczbę mandatów niż wynikałoby to z rygorystycznie stosowanej zasady proporcjonalności. Ten system jest nazywany "degresywną proporcjonalnością". W Parlamencie Europejskim zasiada 52 posłów z Polski. 

Czym zajmuje się Europarlament?

Parlament Europejski ma szeroki zakres kompetencji, które obejmują. Pracuje w ramach procedury współdecyzji z Radą Unii Europejskiej w większości obszarów polityki Unii Europejskiej. Oznacza to, że ma prawo wnioskować poprawki do projektów aktów prawnych oraz przyjmować ostateczne decyzje w sprawie nowych przepisów. Parlament Europejski ma też uprawnienia w zakresie przyjmowania budżetu Unii Europejskiej. Wspólnie z Radą decyduje o wieloletnich ramach finansowych oraz podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia rocznego budżetu. 

PE pełni funkcję kontroli demokratycznej nad innymi instytucjami Unii Europejskiej. Przyznaje absolutorium budżetowe za wykonanie budżetu Unii Europejskiej, przeprowadza przesłuchania kandydatów na stanowiska w Komisji Europejskiej oraz może mianować lub odwołać Komisję Europejską. Ponadto uczestniczy w procesie zawierania umów międzynarodowych przez Unię Europejską. Musi udzielić zgody na zawarcie umów w obszarach, w których Unia ma kompetencje. 

Europarlament ma także prawo inicjatywy prawodawczej. Może przedstawiać Komisji Europejskiej wnioski legislacyjne w ramach swoich kompetencji. Co jednak najbardziej istotne, jest bezpośrednio wybierany przez obywateli Unii Europejskiej i reprezentuje ich interesy na poziomie europejskim.

Źródło: PAP