Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Fakty > Ważne zmiany w świadczeniu na dzieci. Nawet 500 zł na dziecko, rząd podjął decyzję
Eryk Błaszak
Eryk Błaszak 30.01.2023 13:11

Ważne zmiany w świadczeniu na dzieci. Nawet 500 zł na dziecko, rząd podjął decyzję

PIeniądze
Iberion

Rząd wprowadza istotne zmiany w świadczeniu alimentacyjnym. W Monitorze Polskim ukazała się informacja o zwiększeniu progu dochodowego od 1 października 2023 r. Oznacza to, iż samotni rodzice będą mieli większe pole manewru w zakresie otrzymywanego wynagrodzenia.

Istotne zmiany w funduszu alimentacyjnym

Na tę zmianę długo czekali rodzice, którzy zmuszeni są samotnie wychowywać swoje pociechy. W Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w którym przekazano informację o zwiększeniu progu dochodowego w przypadku ubiegania się o świadczenie alimentacyjne z kwoty 900 zł do 1209 zł.

Rozwiązanie to sprawia, iż samotni rodzice, którzy skrupulatnie pilnowali niskiego progu przypadającego na jednego członka rodziny będą mieli nieco więcej spokoju i będą mogli zwiększyć swoje wynagrodzenie.

Dodatkowo, za sprawą wprowadzonych zmian, wspomniane kryterium będzie waloryzowane raz na trzy lata o skumulowany wzrost minimalnej płacy. Zatem im większa będzie pensja minimalna, tym próg uprawniający do skorzystania ze świadczenia będzie rósł. Niestety waloryzacja ta, jak już wspomniano, nie będzie miała charakteru rocznego, a będzie odbywać się co trzy lata. Kolejna nastąpi w 2026 r.

Rząd szykuje ważne zmiany. Chodzi o fundusz alimentacyjny

O funduszu alimentacyjnym jest mowa w sytuacji, w której jeden z rodziców nie wywiązuje się z zasądzonych alimentów na dziecko. W takiej sytuacji, państwo przejmuje obowiązek wypłacania alimentów na siebie.

Świadczenie pokrywa zasądzone alimenty, jednak nie przekracza kwoty 500 zł na dziecko. Przed wejściem zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dochody w rodzinie nie mogły przekraczać 900 zł na osobę, by otrzymywać pełną kwotę. Im dochód ten był wyższy, tym pastwo wypłacało proporcjonalnie mniej pieniędzy.

Do świadczenia mają prawo osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Dotyczy osób, które nie ukończyły 18 roku życia, lub kontynuują naukę do 26 roku życia.

Aby skorzystać z Funduszu Alimentacyjnego należy złożyć odpowiedni wniosek. Świadczenie przyznawane jest na na okres świadczeniowy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Pismo w tej sprawie można złożyć elektronicznie od 1 lipca lub osobiście w gminie od 1 sierpnia.

Artykuły polecane przez Goniec.pl:

Źródło: gov.pl/fakt.pl

Zachęcamy do wsparcia zbiórki, której celem jest zakup 30 kamizelek kuloodpornych dla ukraińskich żołnierzy walczących na froncie. Każda wpłata ma fundamentalne znaczenie! Taka kamizelka bardzo często ratuje życie: nic nie zastąpi kamizelki, jeśli chodzi o skuteczną ochronę krytycznie ważnego obszaru, m.in. serca i płuc. Jeśli masz kamizelkę, postrzał może skończyć się tylko dużym siniakiem. Brak kamizelki w przypadku trafienia oznaczać może śmierć lub w najlepszym razie ciężką ranę, która angażuje wiele osób i duże pieniądze podczas ewakuacji, leczenia i rehabilitacji, bez gwarancji powrotu do pełnego zdrowia. Pomóżmy razem ocalić życie ukraińskich żołnierzy!