Goniec.pl > Wiadomości > [TYLKO U NAS] Czy zasiłek pogrzebowy powinien zostać podwyższony?
Ada Rymaszewska
Ada Rymaszewska 04.09.2023 12:08

[TYLKO U NAS] Czy zasiłek pogrzebowy powinien zostać podwyższony?

trumna
Unsplash.com/ Rhodi Lopez [zdjęcie ilustracyjne]

Zasiłek pogrzebowy od ponad 12 lat nie zmienił się nawet o grosz i wciąż wynosi 4 tys. złotych. Nie da się jednak nie zauważyć, że od 2011 roku ceny także i w branży funeralnej mocno poszły w górę. Właśnie dlatego tak aktualna i potrzebna jest debata nad zasadnością podwyższenia świadczenia. A co na to Polacy? Pracownia SW Research przeprowadziła na zlecenie Goniec.pl sondaż w tej sprawie.

Podwyżki w branży funeralnej

Zasiłek pogrzebowy to nic innego jak jednorazowe świadczenie przyznawane przez ZUS lub KRUS, przysługujące na wypadek śmierci bliskiej nam osoby. Ma on być swoistą rekompensatą za poniesione koszty pochówku, jednak z roku na rok coraz bardziej się z nimi rozmija.

Obecnie kwota zasiłku pogrzebowego to 4 tysiące złotych, czyli o wiele za mało, by pokryć koszt wyprawienia nawet skromnego pogrzebu. Wysoka inflacja dotknęła bowiem także branżę funeralną, w której w górę poszły ceny dosłownie każdej usługi i materiału. Nie trzeba o tym zresztą przekonywać Polaków, gdyż to my najbardziej odczuliśmy po kieszeni galopujący wzrost cen towarów i usług. Czy w związku z tym nastał czas, by podwyższyć zasiłek pogrzebowy?

Andrzej z Plutycz został pobity. Gwiazdor "Rolnicy. Podlasie" trafił do szpitala

Polacy chcą podwyższenia zasiłku pogrzebowego

Pracownia SW Research zapytała na zlecenie Goniec.pl Polaków o to, czy chcieliby, aby rekompensata od państwa za poniesione koszty pogrzebu była wyższa. Odpowiedź “Tak” wybrało aż 74,3 proc. ankietowanych, podczas gdy “Nie” 10,3 proc, a “Nie wiem” 15,3 proc.

Patrząc z kolei na płeć badanych, bardziej chętne do podwyższenia zasiłku pogrzebowego są kobiety (78 proc.), choć i u mężczyzn wynik na “Tak” jest wysoki (70,2 proc.).

Znamienne również, że w badaniu można zauważyć następującą prawidłowość: im starszy respondent, tym bardziej skory do waloryzacji świadczenia. W czasie, gdy “za” jest 45,7 proc. osób do 24. roku życia, w grupie 35-49 lat jest to już 73,8 proc., a w grupie powyżej 50 lat - nawet 87,7 proc.

Dzieląc zaś ankietowanych ze względu na ich dochód netto, podwyższenia zasiłku pogrzebowego chce 77,4 proc. badanych z dochodem do 2000 zł, po 81 proc. z dochodem 2001-3000 zł oraz 30001-4000 zł, 72,6 proc. z dochodem 40001-5000 zł i 64,6 proc. z dochodem powyżej 5000 zł netto.

Lewica od lat walczy o wyższy zasiłek pogrzebowy

Przypomnijmy, że już w grudniu 2020 roku Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy, który miał podnosić kwotę zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł. Prócz podwyżki, zakładał on także, że świadczenie co rok będzie waloryzowane, podobnie jak emerytury i renty.

Niestety, rząd Zjednoczonej Prawicy oficjalnie odrzucił projekt, twierdząc, że "kwota zasiłku pogrzebowego obowiązująca obecnie w polskim systemie ubezpieczeń społecznych przedstawia się korzystnie na tle podobnych rozwiązań przewidzianych w innych państwach członkowskich UE, zwłaszcza tych o zbliżonym poziomie dochodów ludności".

W lipcu br. z kolei minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział prace nad podwyższeniem zasiłku pogrzebowego i to być może nawet jeszcze przed wyborami. Dotychczas jednak nic w tej kwestii się nie zadziało.

Jakie dokumenty złożyć do ZUS, aby dostać zasiłek pogrzebowy?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, do ZUS trzeba złożyć konkretne, niezbędne dokumenty, bez których wypłata świadczenia będzie niemożliwa. Są to:

- wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12),

- akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,

- oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,

- dokumenty potwierdzające twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego),

- zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Badanie przeprowadzono w dniach 29-30 sierpnia metodą badawczą CAWI, na reprezentatywnej grupie 804 Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

Źródło: Goniec.pl, lewica.org.pl