Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Fakty > Już wkrótce listonosze zapukają do drzwi milionów Polaków, niosą złe wieści. Wręczą ważne pismo
Dawid Szczurek
Dawid Szczurek 29.03.2023 08:34

Już wkrótce listonosze zapukają do drzwi milionów Polaków, niosą złe wieści. Wręczą ważne pismo

None
Iberion

W teorii 15 marca minął termin opłacania podatku od nieruchomości lub jego pierwszej transzy. W praktyce gminy wysyłają podatnikom informacje o opłacie już po upływie tej daty. Tłumaczymy, ile czasu zostaje na zapłatę w takiej sytuacji.

Już wkrótce listonosze dostarczą ważne pismo

Teoretycznie początek roku to czas płacenia podatku od nieruchomości. W praktyce gminy nie wyrabiają się w przewidzianym terminie i cała procedura opóźnia się nawet o kilka miesięcy. Tłumaczymy kto, ile i kiedy będzie musiał zapłacić. W szczególności dotyczy to osób, które pismo od samorządów otrzymają już po terminie 15 marca.

Do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązani są: właściciele, użytkownicy wieczyści gruntów, będących własnością publiczną (państwową lub samorządową), posiadacze samoistni (osoby używające gruntów jak właściciel, choć nimi nie są), a także posiadacze mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy. 

Warto podkreślić, że podatek uiszczany jest za: grunty, które nie są gruntami rolnymi lub lasem, budynek oraz mieszkanie lub lokal użytkowy, które są wyodrębnione prawnie, czyli mają księgę wieczystą.

Już wkrótce listonosze zapukają do drzwi milionów Polaków, niosą złe wieści. Wręczą ważne pismo

Kiedy i ile zapłacić?

W przypadku nowej nieruchomości niezbędna będzie wizyta w urzędzie z drukiem IN-1. W takiej sytuacji dokument musi zostać złożony w terminie do 14 dni od dnia, gdy: kupujesz nieruchomość, zaczynasz korzystać z niej jako właściciel, zyskujesz prawo użytkowania wieczystego, zmienia się wysokość podatku.

Jeśli budowa domu nie została zakończona, trwa jego rozbudowa lub osoby korzystają z niego przed wykończeniem, podatek zapłacą dopiero w przyszłym roku. Druk informacji o nieruchomości należy złożyć do 15 stycznia przyszłego roku.

Jeśli w kolejnych latach osoby mają ten sam dom, to samo mieszkanie lub tę samą działkę, składanie informacji nie jest wymagane. 

W takim przypadku gmina wysyła list, określający wysokość podatku od nieruchomości. Na stawkę wpływa powierzchnia gruntów i budynków lub ich części oraz stawka podatku, która obowiązuje w danej gminie. Jeśli roczny podatek będzie niższy od 9,80 zł, decyzja nie zostanie wysłana i podatku nie trzeba będzie płacić.

Dla osób, w których przypadku należność przekracza 100 zł, przewidziano cztery terminy w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, a także 15 listopada. Gdy podatek za dany rok jest mniejszy niż 100 zł, należy zapłacić całość w terminie płatności pierwszej raty.

Co w razie wysyłki po terminie pierwszej raty?

Problem, o czym pisaliśmy na wstępie, pojawia się, gdy gminy nie wyrabiają się z wysyłką przed 15 marca. Taka sytuacja przewidziana jest jednak przez prawo. W przypadku otrzymania decyzji po terminie płatności raty trzeba zapłacić ją w ciągu 14 dni od odebrania decyzji. Gmina nie może skrócić tego czasu. Podatek zapłacić można: w kasie gminy, przelewem na konto gminy oraz u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta).

Źródło: businessinsider.com.pl

Tagi: podatki List