NASI DZIENNIKARZE
Janusz Schwertner
Mateusz Baczyński
Jakub Wątor
Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Finanse > Emerytury pomostowe 2024. Kto skorzysta na zmianie prawa?
Ada Rymaszewska
Ada Rymaszewska 11.09.2023 19:30

Emerytury pomostowe 2024. Kto skorzysta na zmianie prawa?

pieniądze
Goniec.pl

Prezydent Andrzej Duda spełnił oczekiwania związków zawodowych i podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Dzięki nowemu prawu, świadczenia nie będą już wygasały, co oznacza, że skorzysta z nich więcej osób. Aby tak się jednak stało, spełnić trzeba ściśle określone warunki. Jak one brzmią? I od kiedy w ogóle zaczną obowiązywać zrewolucjonizowane przepisy?

Nowe przepisy dot. emerytur pomostowych od 2024 roku

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych przeszła przez parlament prawdziwym ekspresem. Na początku czerwca br. była jeszcze w Sejmie, gdzie szybko doszło do konsensusu, a pod koniec lipca, już po poprawkach Senatu, została uchwalona. Dokument trafił na biurko prezydenta.

Andrzej Duda także nie wahał się długo i 16 sierpnia złożył swój podpis pod nowelizacją. Po publikacji w Dzienniku Ustaw część przepisów wejdzie w życie jeszcze w trwającym właśnie roku. Nie dotyczy to jednak emerytur pomostowych. Przepisy o nich traktujące zaczną obowiązywać wraz z nowym rokiem.

Tragiczny finał dziecięcej zabawy. 4-letnie bliźnięta nie żyją. Mama przestrzega rodziców

Emerytury pomostowe nie dla wszystkich

Dotychczas do pobierania emerytury pomostowej uprawnione były tylko osoby, które w szkodliwych warunkach pracowały do 1999 roku. Dzięki nowelizacji wygasający charakter świadczenia został zniesiony, przez co z prawa do wcześniejszej emerytury skorzysta znacznie więcej osób.

Są to ci, którzy nie osiągnęli jeszcze ustawowego wieku emerytalnego, ale ze względu na stan zdrowia nie mogą dalej pracować. Świadczenie wypłaca ZUS i to on, po wydaniu orzeczenia ustalającego prawo do wypłat, aż do czasu przejścia na zwykłą emeryturę, wypłaca “pomostówkę”.

Co istotne, emerytury pomostowe są tylko dla tych, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje pięć lub mniej lat, czyli kobiet w wieku 55+ i mężczyzn w wieku 60+.

Czy można dalej pracować?

Ważnym elementem nowelizacji jest także uściślenie zasad, na jakich można kontynuować pracę zawodową bez zawieszania prawa do emerytury pomostowej. W praktyce wiele osób obchodziło przepisy ustawy, zatrudniając się np. nie na podstawie umów o pracę, a umów cywilnoprawnych (np. zlecenia).

Po zmianach każda forma wykonywania pracy, bez względu na jej podstawę prawną, spowoduje zawieszenie prawa do emerytury pomostowej.

Zmiany w rozliczeniach dodatków

Inna ważną rzeczą, która uległa zmianie, są zasady rozliczania dodatków za pracę w szkodliwych warunkach i regulacje dotyczące działaczy związkowych oraz składek na rzecz związku zawodowego.

Nowelizacja ma na celu lepszą ochronę działaczy związkowych, którym wypowiedziano umowę o pracę. Chodzi o przypadek, gdy pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy.

Podwyższony zostanie również roczny limit odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym. Teraz wynosić on będzie nie 500, a 840 zł.

Źródło: muratorplus.pl