NASI DZIENNIKARZE
Janusz Schwertner
Mateusz Baczyński
Jakub Wątor
Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Fakty > 230 tys. osób już niebawem otrzyma od państwa ważne wezwanie. Nawet kobiety i 60-latkowie
Bartłomiej  Binaś
Bartłomiej Binaś 27.09.2023 09:55

230 tys. osób już niebawem otrzyma od państwa ważne wezwanie. Nawet kobiety i 60-latkowie

skrzynka na listy
Marek BAZAK/East News

Już niebawem 230 tys. osób otrzyma od państwa ważny list. Ministerstwo Obrony Narodowej podało termin. Jak się okazuje, takie pismo mogą otrzymać również kobiety i 60-latkowie.

Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję

Ministerstwo Obrony Narodowej podało oficjalnie termin przyszłorocznej kwalifikacji wojskowej. Już wkrótce do wszystkich uprawnionych dotrą pierwsze wezwania. Według przepisów, osoby wyznaczone do stawienia się na komisji wojskowej wzywane są przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, a wezwanie powinno dotrzeć do wszystkich uprawnionych co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem.

Jak się okazuje, nie dotyczy to tylko młodych mężczyzn. Pismo od państwa mogą otrzymać także kobiety i 60-latkowie. Wyjaśniamy szczegółowo w jakich przypadkach. 

Agnieszka Holland ma ochronę. Po premierze "Zielonej granicy" pilnują jej całą dobę

Kiedy pierwsze terminy kwalifikacji wojskowej?

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku przewidziana jest na początek lutego. Należy pamiętać, że w razie niestawienia się na niej, osoba może zostać doprowadzona przez policję lub otrzymać karę grzywny. 

- W projekcie proponuje się okres trwania kwalifikacji wojskowej od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r. Proponowany przedział czasowy wynika z przewidywanej liczby ok. 230 tys. osób podlegających w 2024 r. obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, przy założeniu funkcjonowania około 390 powiatowych komisji lekarskich orzekających ok. 300-35 osób dziennie, z uwzględnieniem jednoczesnej pracy nie więcej niż 2-3 komisji realizujących zadania na terenie administrowanym przez jedno wojskowe centrum rekrutacji - przewiduje projekt rozporządzenia MON opublikowany 26 września przez Rządowe Centrum Legislacji.

Kto otrzyma wezwanie na kwalifikację wojskową?

Jak informuje wojsko polskie, do kwalifikacji wojskowej są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia. Obowiązek stawienia się, trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 60 lat życia. Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia. Wezwanie do kwalifikacji wojskowej otrzymają: 

  • mężczyźni 19-letni urodzeni w 2005 r.,
  • mężczyźni 20-24-letni urodzeni w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby, które w latach 2022 i 2023:
    - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności,
  • kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach, lub kończą naukę w m.in. w zawodach medycznych, weterynaryjnych, psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy,
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej.