Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Finanse > Weszły nowe przepisy spadkowe. Duże zmiany w zachowkach
Zuzanna Ptaszyńska
Zuzanna Ptaszyńska 26.05.2023 18:25

Weszły nowe przepisy spadkowe. Duże zmiany w zachowkach

Pogrzeb
Unsplash.com/adrianna geo

Zachowek przysługuje najbliższym członkom rodziny, którzy zostali pominięci w testamencie. Właśnie wprowadzono przepisy, które przewidują pewne zmiany w tej kwestii. Od teraz istnieje możliwość zrzeczenia się prawa do zachowku, a także opcja rozłożenia płatności na raty, odroczenia terminu zapłaty, a nawet obniżenia wysokości zachowku przez sąd.

Komu przysługuje prawo do zachowku?

Prawo do zachowku, czyli roszczenia pieniężnego, przysługuje osobom, które zostały pominięte w testamencie. Ma on chronić interesy majątkowe osób najbliższych spadkodawcy. Zwłaszcza dzieci są uprawnione do zachowku po rodzicach. Oprócz ich także małżonek oraz rodzice zmarłego mają do niego prawo.

Osoba, uprawniona do otrzymania zachowku, może otrzymać połowę udziału spadkowego, który by przypadał jej na podstawie dziedziczenia ustawowego. Istnieje jednak wyjątek dotyczący osób małoletnich oraz trwale niezdolnych do pracy. W tych szczególnych przypadkach zachowek wynosi 2/3 wartości ich udziału spadkowego. Okres przedawnienia zachowku, wynosi 5 lat od momentu ogłoszenia testamentu. Jeśli zmarły nie go sporządził, to okres przedawnienia liczony jest od momentu otwarcia spadku.

Nowe fakty ws. małżeństwa z Warszawy. Zaskakujące doniesienia od właściciela pensjonatu

Jakie zmiany wprowadzono?

Właśnie weszła w życie Ustawa o fundacji rodzinnej, która jednocześnie wprowadziła w Kodeksie cywilnym zmiany dotyczące zachowku. Na czym polegają? Osoba, która odziedziczyła majątek, ale jest zobowiązana do wypłacenia zachowku, ma teraz możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminu spłaty. Może również ubiegać się o rozłożenie płatności na raty. W wyjątkowych sytuacjach sąd może nawet obniżyć wysokość zachowku.

Nowe przepisy przewidują dodatkowo możliwość całkowitego lub częściowego zrzeczenia się zachowku. Wcześniej możliwe było jedynie zrzeczenie się dziedziczenia

Skąd pochodzą środki do zaspokojenia zachowku?

Rozszerzono również katalog źródeł, które mogą być wykorzystane do zaspokojenia zachowku. Teraz obejmuje on świadczenie od fundacji rodzinnej oraz mienie otrzymane w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.

Dodatkowo wprowadzono obowiązek uwzględnienia przy obliczaniu zachowku funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej, wniesionego przez spadkodawcę, w przypadku gdy fundacja nie została ustanowiona w testamencie. Dotyczy to również mienia otrzymanego w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, jednak nieprzekraczającego wartości funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej wniesionego przez spadkodawcę.

Źródło: money.pl