Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Finanse > Płaca minimalna w 2024 roku. Ile wyniesie najniższa krajowa w przyszłym roku?
Piotr Szczurowski
Piotr Szczurowski 20.09.2023 10:19

Płaca minimalna w 2024 roku. Ile wyniesie najniższa krajowa w przyszłym roku?

Pieniądze
Iberion

W dobie szalejącej inflacji każdy grosz jest na wagę złota. Polacy już wkrótce będą mogli liczyć na dodatkowe pieniądze, które z pewnością pomogą im dopiąć domowe budżety. 

Podwyżki najniższych płac od 1 stycznia 2024 roku:

Zgodnie z planami w przyszłym roku dwukrotnie podniesiona zostanie najniższa pensja przysługująca osobom zatrudnionym - to z kolei oznacza, że wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia zmienią się również wysokości świadczeń oraz do ZUS i zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Podniesienie płacy minimalnej w 2024 roku planowane jest na 1 stycznia i 1 lipca. Wraz ze zmianą kwot zmienią się również, m.in. wysokości dodatków za pracę w godzinach nocnych czy wysokości odpraw.

4242 zł wynosić będzie minimalne wynagrodzenie za pracę (poprzednio: 3600 zł), a minimalna stawka godzinowa na umowach zlecenie wzrośnie z 23,50 zł do 27,50 zł brutto. W lipcu kwoty te wzrosną odpowiednio do 4300 zł na umowie o pracę i 28,10 zł/h na umowie zlecenie.

Zmiany wysokości świadczeń i należności po podniesieniu płacy minimalnej w 2024 roku

Wybrane należności zależne od minimum płacowego od 1 stycznia 2024 r. (i 1 lipca 2024 r.) zmienią się następująco:

63 630 zł (64 500 zł) - maksymalna odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, wynosząca 15-krotność płacy minimalnej (poprzednio: 54 000 zł)

4 242 zł (4300 zł) - odszkodowanie za dyskryminację lub mobbing i wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestoju, który nie wynika z winy pracownika.

8484 zł (8600 zł) - wyniesie maksymalna wysokość świadczenia szkoleniowego dla osoby, z którą rozwiązano stosunek pracy w wyniku zwolnień monitorowanych, oraz świadczenia pieniężnego z tytułu odpłatnej umowy o praktykę absolwencką, które wynoszą dwukrotność płacy minimalnej (poprzednio: 7200 zł). To oznacza, że kwota ta w przyszłym roku wzrośnie najpierw o 1284 zł, a potem aż o 1400 zł!

Zmiany w wysokości dodatków za pracę w nocy od stycznia 2024 doku

Dodatek za pracę w nocy, wynoszący 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia obliczamy za każdą godzinę pracy w nocy dla każdego miesiąca z osobna. Wynosi on równowartość minimalnego wynagrodzenie dzielonego przez wymiar czasu pracy dla danego miesiąca i z uzyskanej stawki godzinowej.

 • Styczeń 5,05 zł
 • Luty 5,05 zł
 • Marzec 5,05 zł
 • Kwiecień 5,05 zł
 • Maj 5,30 zł
 • Czerwiec 5,30 zł
 • Lipiec 4,67 zł
 • Sierpień 5,12 zł
 • Wrzesień 5,12 zł
 • Październik 4,67 zł
 • Listopad 5,66 zł
 • Grudzień 5,38 zł

Od przyszłego roku Polacy mogą zatem liczyć na wzrost świadczeń, ale warto pamiętać, że wzrost płacy minimalnej jest jednym z czynników, który napędza utratę wartości polskiego pieniądza. Choć bez wątpienia dodatkowe pieniądze ucieszą pracowników, to należy mieć na uwadze, że nie wzięły się one znikąd i w rezultacie wyższe pensje niekoniecznie poprawią sytuację materialną Polaków.

Źródło: Gazeta Prawna

Tagi: pieniądze