Goniec.pl > Życie > Zasada "złotówka za złotówkę". Wyjaśniamy na czym polega i kiedy się ją stosuje
Oktawian Góral
Oktawian Góral 06.05.2021 19:06

Zasada "złotówka za złotówkę". Wyjaśniamy na czym polega i kiedy się ją stosuje

niebieski tekst goniec.pl na białym tle
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Zasada „złotówka za złotówkę” obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku, a więc już ponad 5 lat. Została wprowadzona, aby pomóc rodzinom, których dochody znajdują się „na granicy” progów dochodowych ustalonych przy staraniu się o poszczególne świadczenia.

Zasada obowiązywania jest bardzo prosta – każda złotówka przekraczająca ustalony limit oznacza, że świadczenie będzie pomniejszone o tę kwotę. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby z dochodami, które przekraczają ustalone stawki nadal mogą wnioskować i otrzymywać świadczenia.

Kto może skorzystać z zasady?

Okazuje się, że lista programów objętych zasadą „złotówka za złotówkę” jest dość długa. Z proporcjonalnego pomniejszenia dodatków socjalnych względem dochodów skorzystać mogą między innymi rodzice dzieci niepełnosprawnych, osoby na urlopach wychowawczych, czy wnioskujący o zasiłek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

W tym roku z zasady „złotówka za złotówkę” skorzystają również seniorzy – program został wprowadzony bowiem w przypadku wypłaty czternastych emerytur.

Zasada „złotówka za złotówkę” jest pochyleniem się nad rodzinami, których dochody są dość niskie, ale z punktu widzenia programów socjalnych przekraczają ustalone kryterium. Dzięki zasadzie proporcjonalności, rodziny, które pobierają zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, a także zarobkują, nie muszą obawiać się utraty prawa do zasiłków.

Świadczenia objęte zasadą „złotówka za złotówkę” wypłacane są z potrąceniem różnicy wynikającej z między realnie osiąganymi dochodami, a maksymalnymi dochodami określonymi w zasadach programów socjalnych.

Uwaga! Zasada „złotówka za złotówkę” zastosowanie ma tylko wtedy, gdy różnica między realnymi dochodami, a tymi określonymi jako maksymalne jest wyższa lub równa 20 zł. Jak czytamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardei:

– Minimalne świadczenie wypłacane według nowych zasad będzie wynosić 20 zł. Dla przykładu – jeśli rodzina przekracza kryterium o 380 zł, a uprawniona jest do zasiłku i dodatków w wysokości 400 zł, to od 400 odejmujemy 380 i oznacza to, że tej rodzinie należy się 20 zł. Gdyby ta różnica wynosiła 19 zł, rodzina nie otrzyma tego świadczenia – wyjaśniają urzędnicy odpowiedzialni na co dzień za przeliczanie świadczeń.

Artykuły polecane przez redakcję portalu Goniec.pl: