Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Finanse > Rząd szykuje rewolucję w Kodeksie pracy. Oni zyskają staż pracy
Ada Rymaszewska
Ada Rymaszewska 14.05.2024 11:11

Rząd szykuje rewolucję w Kodeksie pracy. Oni zyskają staż pracy

pieniądze
Fot. materiały własne

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje wielkie zmiany w Kodeksie pracy. W wykazie prac legislacyjnych rządu znalazł się projekt ustawy, zakładający, że do stażu pracy wliczać się będzie nie tylko okres wykonywania pracy na umowie o pracę. Chodzi o umowy zlecenia i indywidualne działalności gospodarcze. Dzięki temu rozwiązaniu emerytury wielu Polaków mogą znacząco wzrosnąć.

Rząd pracuje nad nowelizacją Kodeksu pracy

Wykaz prac legislacyjnych został zaktualizowany w poniedziałek (13 maja) i to wtedy pojawił się w nim projekt zmian w Kodeksie pracy przygotowany przez MRPiPS. Resort uzasadnia swoje stanowisko tym, że obecnie prace tego samego rodzaju wykonywane są na różnych warunkach. Przykładowo, radca prawny może wykonywać zawód w oparciu o umowę o pracę, w stosunkach cywilnoprawnych, prowadząc indywidulaną działalność gospodarczą albo jako wspólnik partnerskiej spółki.

Z tego powodu ministerstwo uważa, że ustalanie stażu pracy w oparciu tylko o umowę o pracę skutkuje nierównym traktowaniem obywateli. Autorzy projektu wskazują, że w aktualnych realiach prawnych dostęp do niektórych uprawnień pracowniczych i stanowisk, na których wymagany jest określony staż pracy, jest utrudniony. Chodzi np. o prawa do nagród jubileuszowych i dodatków stażowych.

Masz taki dokument z PRL? Możesz dostać nawet 26 tys. zł

Emerytury także dla osób na umowie zlecenie

Intencją resortu Agnieszki Dziemianowicz-Bąk jest wprowadzenie takich rozwiązań, które umożliwią wliczanie do okresu zatrudnienia ogólnego czasu wykonywania pracy i prowadzenia działalności, jeśli stanowiły one podstawę do ubezpieczeń społecznych.

Mowa tu w szczególności o okresach wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym w szczególności – indywidualnej działalności gospodarczej, pełnienia mandatu posła, posła do Parlamentu Europejskiego lub senatora, wykonywania odpłatnie pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania i wielu innych.

Zmiany w Kodeksie pracy już w III kwartale 2024 r.

Projekt przewiduje także, że do stażu pracy zaliczy się niektóre okresy niepodlegania ubezpieczeniom społecznym, przewidziane w przepisach szczególnych, które wiążą się z wykonywaniem pracy lub działalności co do zasady stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, np. wykonywanie pracy na podstawie umowy o świadczenie usług przez uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 lat.

Wymienione okresy mają być potwierdzane zaświadczeniem wydawanym przez ZUS. Rada Ministrów stawia sobie za cel przyjęcie projektu w III kwartale 2024 r.

Źródło: gov.pl