Goniec.pl > Polska > Seniorzy ze strachu przed przyszłością wracają do pracy. Rosną obawy o sytuację gospodarczą w kraju
Ada Rymaszewska
Ada Rymaszewska 04.06.2022 11:35

Seniorzy ze strachu przed przyszłością wracają do pracy. Rosną obawy o sytuację gospodarczą w kraju

seniorzy
Marek BAZAK/East News

Seniorzy coraz bardziej martwią się o swoją przyszłość. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, w obawie przed dramatyczną sytuacją gospodarczą w kraju, rośnie poziom aktywności zawodowej osób w wieku emerytalnym. Na rynek pracy chętniej wchodzą także kobiety w wieku produkcyjnym.

Życie polskiego seniora staje się coraz cięższe. Niskie emerytury i słaby dostęp do opieki zdrowotnej to tylko niektóre z problemów, z jakimi borykają się najstarsi Polacy. W tym roku sen z powiek spędza wszystkim galopująca inflacja, która sprawia, że emeryci muszą z dnia na dzień odmawiać sobie coraz więcej.

Mimo iż rząd stara się wspomóc osoby na emeryturze, planując m.in. podwyżki świadczeń i chcąc zapewnić na stałe wypłatę 14. emerytury, drożyzna bezwzględnie pochłania każdy dodatkowy grosz, jaki wpada do portfela.

Dla wielu oznacza to niestety konieczność rezygnacji z należnego po ciężkich latach pracy odpoczynku i podjęcia się no nowo płatnego zajęcia, mającego zagwarantować godne życie. O swój byt obawiają się także osoby w wieku przedemerytalnym.

Polacy martwią się o swoje finanse

Wstępne dane GUS za I kwartał 2022 roku nie pozostawiają żadnych złudzeń. Polacy szukają sposobu na polepszenie sytuacji finansowej, na co wskazuje fakt, że odsetek aktywnych zawodowo, czyli pracujących lub poszukujących pracy, wzrósł.

Wśród kobiet w wieku 18-59 lat oraz mężczyzn w wieku 18-64 lata wyniósł on aż 80 proc., co oznacza, że był większy o 1,3 proc. w porównaniu z sytuacją sprzed roku.

Według analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego, pandemia koronawirusa przyczyniła się do zwiększenia poziomu aktywności zawodowej zwłaszcza wśród osób starszych oraz zmniejszenia wśród osób najmłodszych, co stanowi europejski ewenement.

Jak przypomnieli, od 2019 r. spadek wskaźnika aktywności zawodowej mężczyzn w wieku 20-24 lata wyniósł -5,1 pkt. proc., a kobiet w tym wieku -7,5 pkt. proc.

Seniorzy ruszyli do pracy

Do pracy najchętniej garną się wspomniani seniorzy. - W Polsce wyraźnie wzrósł poziom aktywności zawodowej osób w sile wielu oraz osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym: kobiet w wieku 25-59 lat o 3,3 pkt. proc., mężczyzn w wieku 60-64 lata o 8,2 pkt. proc. oraz kobiet w wieku 60-64 lata o 3,3 pkt. proc. - podano.

Aktywizacja dotyczy przede wszystkim osób pozostających dotychczas biernymi zawodowo, czyli tych, które do tej pory nie wykazywały zainteresowania podjęciem pracy.

Między IV a I kwartałem 2021 r. pracę podjęło 135 tys. osób, które wcześniej nie pracowały i nie szukały pracy z powodu wykonywania obowiązków rodzinnych i domowych; 53 tys. osób, które uzyskały uprawnienia emerytalne89 tys. Polaków biernych zawodowo z powodu choroby bądź niepełnosprawności.

Eksperci są zgodni co do tego, że wzrost wskaźników związany jest z szybkim wzrostem gospodarczym i towarzyszącym mu wzrostem wynagrodzeń. Kluczową rolę odgrywa jednak w obecnych czasach niepokój o przyszłą sytuację gospodarczą kraju.

Artykuły polecane przez Goniec.pl:

Źródło: Businessinsider.com.pl, Goniec.pl