Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Fakty > Matura historia 2022. Co musisz wiedzieć, żeby zdać? Wymagania na maturę z historii
Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk 25.04.2022 14:03

Matura historia 2022. Co musisz wiedzieć, żeby zdać? Wymagania na maturę z historii

matura historia 2022 wymagania
Unsplash/Ben Mullins

Co jest potrzebne do tego, by zdać maturę z historii 2022? To jeden z najtrudniejszych egzaminów maturalnych - znajduje się w nim bardzo wiele pytań otwartych i zdaje go stosunkowo niewielu uczniów. Co należy wiedzieć przed podejściem do egzaminu?

Abiturienci chcący zdawać maturę z historii będą mogli dzięki niej dostać się na kierunki humanistyczne - w tym prawo i psychologię.

Matura historia 2022. Co musisz wiedzieć, żeby zdać? Wymagania na maturę z historii

Matura z historii będzie jednym z ostatnich egzaminów maturalnych, do których przystąpią tegoroczni maturzyści. Rozszerzona matura z historii jest uważana za jedną z trudniejszych ze względu na konstrukcję i wielość pytań otwartych.

Od lat stosunkowo niewielu uczniów decyduje się na zdawanie matury rozszerzonej z historii - na najbardziej popularne kierunki humanistyczne, czyli prawo i psychologię, można dostać się również innymi egzaminami, m.in. z geografii, biologii czy rozszerzonej matematyki.

Ci, którzy się decydują, wiedzą jednak, że choć przeprawa nie jest prosta, to warta zachodu. Co trzeba umieć na maturę z historii, by zdać ją dobrze?

Należy pamiętać, że program matury z historii obejmuje całą podstawę programową, która rozpoczyna się na historii starożytnego Bliskiego Wschodu, a kończy na narodzinach III RP i współczesnego świata.

Nie wymagana jest jednak tylko wiedza typowo historyczna, ale również nabyte przez ucznia umiejętności dotyczące historii i jej rozumienia. Aby dobrze zdać maturę, trzeba w małym palcu prócz wiedzy książkowej mieć również te trzy umiejętności:

I Chronologia historyczna

Zdający porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejów ojczystych; dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, a także ciągłość procesów historycznych.

II Analiza i interpretacja historyczna

Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epok i dostrzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego; rozpoznaje rodzaje źródeł; ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego; dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny.

III Tworzenie narracji historycznej

Zdający tworzy narrację historyczną w ujęciu przekrojowym lub problemowym; dostrzega problem i buduje argumentację, uwzględniając różne aspekty procesu historycznego; dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje pozyskane informacje z różnych źródeł wiedzy.

Artykuły polecane przez redakcję Goniec.pl:

Źródło: goniec.pl