Goniec.pl > Wiadomości > Seniorzy mogą sporo zyskać na tej uldze. Trzeba się spieszyć, bo termin na złożenie dokumentów mija niedługo
Jan Jałowczyk
Jan Jałowczyk 24.03.2023 12:38

Seniorzy mogą sporo zyskać na tej uldze. Trzeba się spieszyć, bo termin na złożenie dokumentów mija niedługo

pieniądze
Iberion

Nie każdy Polak zdaje sobie sprawę, ale od niedawna spora grupa seniorów w naszym kraju może skorzystać z tzw. PIT-0. Ulga, która obowiązuje od początku zeszłego roku, pozwala nie płacić podatku od dochodów wszystkim emerytom, którzy pomimo nabycia możliwości pobierania świadczenia emerytalnego, w dalszym ciągu pracują. Trzeba się spieszyć - termin na złożenie dokumentów mija niedługo. 

Seniorzy mogą sporo zyskać

Seniorzy, którzy mimo nabycia uprawnień do emerytury czasowo zrezygnowali z jej pobierania i pozostali aktywni zawodowo mogą korzystać z PIT-0 dla seniora. 

Takie osoby nie zapłacą podatku od przychodów z pracy na etacie, zleceniu lub działalności gospodarczej oraz zasiłków macierzyńskich.

Otrzymanie ulgi wiąże się z pewnymi limitami. Uzyskać ją można do kwoty rocznych przychodów wynoszącej 85 528 zł. Dodatkowo pracujący seniorzy, niepobierający emerytury i rozliczający się według skali podatkowej, zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi). Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r i jest jedną ze zmian wprowadzonych wraz z tzw. Polskim Ładem.

Dla kogo specjalna ulga?

Z PIT-0 mogą skorzystać wszystkie kobiety powyżej 60. roku życia oraz mężczyźni powyżej 65. roku życia. Warunkiem jest nieotrzymywanie emerytury lub renty rodzinnej bądź świadczeń równorzędnych. Jak możemy wyczytać na stronie krajowej Informacji Skarbowej, zwolnienie dotyczy przychodów uzyskiwanych z poniższych tytułów.

  1. Pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy).
  1. Z umów zlecenia zawartych z firmą.
  2. Z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
  3. Z zasiłków macierzyńskich, pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jak można skorzystać z ulgi?

Część seniorów już w trakcie zeszłego roku zaczęła korzystać z powyższej ulgi. Wystarczyło złożyć swojemu pracodawcy specjalne oświadczenie, że posiada się prawo do takiego odliczenia, by ten nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy. Warto pamiętać, że kto takiego oświadczenia w 2022 r. nie złożył, może ulgę rozliczyć przy wypełnianiu rocznego PIT. 

Podatnicy, mający uprawnienie do ulgi dla pracujących seniorów, którzy chcą z niej skorzystać w rozliczeniu rocznym, mogą to zrobić poprzez złożenie zeznania pisemnie, korzystając ze wzoru papierowego, bądź złożenie zeznania w usłudze Twój e-PIT. Trzeba się jednak pospieszyć. Termin na skorzystanie z zerowego PIT-u mija 2 maja.

PIT-0 jest szczególnie opłacalny dla osób z wyższymi wynagrodzeniami. Jak wyliczył Fakt, mając 4 tys. zł brutto, odliczenie przyniesie 1010 zł oszczędności za cały 2022 r. Z kolei otrzymując pensję w wysokości 5 tys. zł brutto, odliczenie wygeneruje 2253 zł na naszym koncie.

Źródło: kis.gov.pl/ Fakt