Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Fakty > Matura 2022. Odpowiedzi z matury z języka polskiego. Sprawdź, czy zdałeś i na ile punktów
Piotr Dutka
Piotr Dutka 04.05.2022 14:48

Matura 2022. Odpowiedzi z matury z języka polskiego. Sprawdź, czy zdałeś i na ile punktów

stock.adobe.com
stock.adobe.com

W środę 4 maja miał miejsce pierwszy egzamin składający się na tegoroczne matury. Do testu dojrzałości przystąpiło aż 290 tysięcy absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy musieli się zmierzyć językiem polskim na poziomie podstawowym. Nasz ekspert, Piotr Sarmini, przedstawia, jakie są poprawne odpowiedzi wszystkich zadań.

Za maturzystami już pierwszy z trzech egzaminów na poziomie podstawowym. W środę punktualnie o godzinie 9.00, tysiące osób zasiadło przed arkuszami egzaminacyjnymi, inaugurując prawdziwy "maraton dojrzałości".

Co niezwykle istotne, tegoroczna matura jest przeprowadzana zgodnie z nowymi wymaganiami egzaminacyjnymi, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 roku. Mają one związek z faktem, że przez pandemię koronawirusa abiturienci przez znaczną część edukacji uczyli się zdalnie.

Matura 2022. Publikujemy prawidłowe odpowiedzi

O godzinie 14 Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej udostępniła pełen arkusz pytań i odpowiedzi do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Zarówno pytania, jak i odpowiedzi można sprawdzić poniżej.

Link do transmisji:

Zadanie 1. Na które z poniższych pytań można znaleźć odpowiedź w tekście Krzysztofa A. Wieczorka? Zaznacz TAK, jeśli odpowiedź można znaleźć w tekście, albo NIE – jeśli nie można 1. Czego dotyczył przeprowadzony eksperyment? TAK

2. Jak badani reagowali na pozorne argumentowanie? TAK 3. Co pozwala człowiekowi kontrolować emocje? NIE Zadanie 2. Sformułuj wniosek dotyczący wpływu emocji na człowieka, wynikający z eksperymentu opisanego w tekście Krzysztofa A. Wieczorka.

Przykładowa odpowiedź: Pod wpływem emocji (strachu) ludzie są skłonni bardziej ulegać perswazji. Zadanie 3. Na podstawie tekstu Krzysztofa A. Wieczorka wyjaśnij znaczenie wyrazów „serce” i „głowa” ujętych w cudzysłów. "serce" - sfera emocjonalna człowieka (uczuciowa)

"głowa" - sfera racjonalna

Zadanie 4. Uzupełnij poniższe zdanie. Zaznacz odpowiedź wybraną spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź wybraną spośród oznaczonych literami C i D.

Według autora artykułu, badania przywołane w tekście mogą stanowić A (potwierdzenie) poglądu Schopenhauera o wpływie D (uczuciowości) na skuteczność przekonywania.

Zadanie 5. Jaka funkcja tekstu dominuje w ostatnim zdaniu artykułu Krzysztofa A. Wieczorka? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych A–D. Uzasadnij swój wybór.

Przykładowa odpowiedź: C. Impresywna

Funkcja impresywna, gdyż autor radzi, przekonuje czytelnika do określonego działania

Zadanie 6. Napisz streszczenie tekstu Krzysztofa A. Wieczorka Serce czy rozum? Emocje w argumentacji i perswazji liczące 40–60 wyrazów.

W tekście "Serce czy rozum..." Krzysztofa A. Wieczorka autor analizuje wpływ emocji na perswazję. Stawia tezę, że emocje zaciemniają logiczną analizę i pod ich wpływem jesteśmy skłonni ulegać perswazji. Przytacza wynik eksperymentu, w którym wykazano, że strach naraża nas na manipulację. Konkluduje, aby nie podejmować decyzji w momencie rozchwiania. Zadanie 7. Na które pytanie zawarto odpowiedź w akapicie 2. tekstu Grzegorza Jankowicza? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych A–D.

D. Czy literatura skłania człowieka do refleksji? Zadanie 8. Na podstawie 3. akapitu tekstu Grzegorza Jankowicza podaj dwa argumenty potwierdzające przekonanie autora o wartości czytania literatury. Argument 1. Lektura skłania nas do rozmowy i wymiany myśli

Argument 2. Literatura jest fundamentem rzeczywistości i czyni ją bardziej prawdziwą

Zadanie 9. Na podstawie tekstu Grzegorza Jankowicza podaj dwie cechy życia na poczekaniu

Przykładowa odpowiedź: Życie na poczekaniu jest pospieszne i nieuważne. Nie ma określonego zakończenia. Zadanie 10. Przeczytaj poniższy fragment utworu literackiego.

Złożył książkę i cisnął nią w kąt pokoju, aż rozleciały się kartki. Książka odbiła się od ściany, spadła na umywalnię i ze smutnym szelestem stoczyła się na podłogę. „Dobrze ci tak! tam twoje miejsce… – myślał Wokulski. – Bo któż to miłość przedstawiał mi jako świętą tajemnicę? Kto nauczył mnie gardzić codziennymi kobietami, a szukać niepochwytnego ideału?... […]”. Wtem nasunęło mu się pytanie: „Jeżeli poezja zatruła twoje życie, to któż zatruł ją samą? I dlaczego Mickiewicz, zamiast śmiać się i swawolić jak francuscy pieśniarze – umiał tylko tęsknić i rozpaczać? Bo on, tak jak i ja, kochał pannę wysokiego urodzenia […]”.

10.1. Podaj autora i tytuł utworu, z którego pochodzi zacytowany fragment.

Autor: Bolesław Prus

Tytuł: "Lalka"

10.2. Czy Wokulski prowadził życie na poczytaniu? W uzasadnieniu odwołaj się do podanego fragmentu, całej lektury, z której pochodzi fragment, oraz do artykułu Grzegorza Jankowicza. Przykładowa odpowiedź: Wokulski prowadzi życie na poczytaniu, ponieważ rozmawia o literaturze, ma ona wpływ na jego życie. Wymienia idee naukowe z Geistem i Ochockim. Zadanie 11. Spośród podanych określeń A–E wybierz i zaznacz te, które charakteryzują język tekstu Grzegorza Jankowicza.

Odpowiedź: C. słownictwo wartościujące, E. używanie zdań złożonych Zadanie 12. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń odnoszących się do tekstu Grzegorza Jankowicza. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 1. Sformułowania Powtórzę…, I wtedy… zwiększają spójność tekstu. P

2. Sformułowania ujęte w nawias wprowadzają nowy wątek rozważań. F

3. Równoważniki zdań Ale daremnie, Bez powodzenia dynamizują tekst. P

Zadanie 13. Wybierz jeden temat i napisz wypracowanie.

Temat 1. Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Przykładowa odpowiedź: We wstępie warto napisać, czym może być tradycja (rytuałem, ostoją, historią, tłem dla naszych działań, przywiązaniem, szeregiem zwyczajów, pamiątką, elementem tożsamości). Następnie analizujemy podany fragment, pisząc, czego on dotyczy. Jest to opis wesela. Wojski uzasadnia, że warto trzymać się tradycji, wyciągając stary serwis. Pojawia się rodzaj nostalgii, Wojski mówi, że kiedyś było lepiej, obecnie tradycja przemija, dla młodych jest niemodna. Dobrze jest pokazać jasną i ciemną stronę tradycji. Tu odwołujemy się już do całego utworu, np. do pierwszej uczty, gdzie sędzia mówi o grzeczności i tradycji, która obowiązuje w jego domu. W tym przypadku dla starszych tradycja to wyróżnik tego, jak postępować w życiu. Odwołując się do tekstu kultury, możemy napisać o "Ferdydurke" Gombrowicza, nawiązując do fragmentu rozgrywającego się w szkole. Uczeń stwierdził, że poezja Słowackiego go nie zachwyca. Tradycja jest wyśmiana, gdy Gombrowicz mówi o tradycji jako o micie, w który wierzymy, a może okazać się pusty i bezsensowny. Temat 2. Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Nocy i dni Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów. Przykładowa odpowiedź: Warto sięgnąć do słownika i zdefiniować, czym jest szczęście dla człowieka. Zazwyczaj to stan spełnienia, satysfakcji. Dla stoików np. był to zbiór cnót moralnych, dla hedonistów oddawanie się przyjemnościom, dla ascetów umartwianie ciała w celu poszukiwania połączenia z Bogiem. Możemy wspomnieć, że bohaterowie pobrali się mimo braku miłości, ale z czasem dzięki wspólnym wartościom (szacunek, wzajemna ciekawość, uważność) pokochali się. Koncentrują się na pozytywnych cechach, akceptują wady i słabości. Kiedy więc ludziom wystarcza ich obecność, jesteśmy połączeni, pracujemy nad relacją, doceniamy ją, jest to źródłem szczęścia. Nawiązania do tekstów kultury: "Dziady cz. IV" i przykład Gustawa, który przychodzi do księdza i opowiada o nieodwzajemnionej miłości. Jednak krótkie chwile z nią spędzone już są dla niego źródłem szczęścia. Dzięki nadaniu kobiecie cech magicznych, mitologizuje ją, sprawia, że się zakochuje w tym wyidealizowanym obrazie. Wspomnieć warto także o ciemnej stronie miłości, czyli samobójstwie i pokazaniu, że łatwo szczęście może przerodzić się w jego brak. Można przywołać również utwór "Zbrodnia i Kara", w którym mentorska relacja Soni i Raskolnikowa pokazuje, że wybaczenie i przyznanie się do zbrodni może prowadzić do szczęścia.

Temat 3. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów. Józef Baran "Najkrótsza definicja życia"

Przykładowa odpowiedź:

Teza: Odkładamy bycie uważnym na później, staramy się nie zauważać upływającego czasu, przez to żyjemy "byle jak", nie dostrzegamy, że doświadczamy czegoś cennego - życia, a ono przemija. Dopiero gdy ono przeminie, na końcu chcemy widzieć sens i nadzieję w życiu po śmierci, nadzieję na kolejną szansę.

Artykuły polecane przez redakcję Goniec.pl:

Źródło: RMF24.pl / Goniec.pl