Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Społeczeństwo > Masz ponad 55 lat? Masz prawo dostać specjalne świadczenie
Bartłomiej Binaś
Bartłomiej Binaś 21.05.2024 22:22

Masz ponad 55 lat? Masz prawo dostać specjalne świadczenie

pieniądze
fot. materiały własne

500 plus, 800 plus, 13. i 14. emerytury - to obecnie jedne z najbardziej popularnych świadczeń, które otrzymują Polacy. Co ciekawe, wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy, że mogą ubiegać się o szereg innych, mniej znanych. Do tego grona z pewnością należy świadczenie kompensacyjne, które przysługuje osobom powyżej 55. roku życia, wykonującej konkretny zawód. Oto szczegóły.

Wyjaśniamy, czym jest świadczenie kompensacyjne

O świadczenie kompensacyjne ubiegać się mogą osoby, które wypracowały odpowiedni staż i skończyły 55 lat. Dodatek trafia jednak do wybranych, wykonujących konkretne zawody. Świadczenie wspiera wyłącznie pedagogów i to także nie wszystkich. Wypłacane jest przez ZUS, a jego kwota jest zmienna i nie zawsze wynosi tyle samo. Świadczenie kompensacyjne jest dla nauczycieli swego rodzaju emeryturą pomostową. Komu konkretnie przysługuje?

Takie emerytury mają w czerwcu wpłynąć na konta seniorów. Są wyliczenia po waloryzacji

Świadczenie kompensacyjne przysługuje tej grupie

Świadczenie kompensacyjne zgodnie z informacją ZUS na lata 2023-2024 wypłacane jest osobom, które osiągnęły 55 lat w przypadku kobiet i 60 w przypadku mężczyzn, mają za sobą minimum 30 lat stażu pracy (okresy składkowe i nieskładkowe), a także przepracowali 20 lat w zawodzie nauczyciela, co najmniej w wymiarze połowy obowiązkowego wymiaru zajęć.

Nie wliczymy więc do tego stażu okresów pracy nauczycielskiej, którą wykonywałeś np. w 1/3 czy 1/4 obowiązkowego wymiaru zajęć. Jeśli jednak masz takie okresy po 14 listopada 1991 r., wliczymy je do 30-letniego stażu składkowego i nieskładkowego - informuje ZUS.

ZOBACZ: Postawisz to przed domem i dostaniesz nawet 6 tys. zł. Zostało mało czasu

Jak informuje na swojej stronie internetowej ZUS, świadczenie kompensacyjne wypłacane jest pedagogom, którzy pracują w następujących placówkach:

 • publiczne i niepubliczne przedszkola,
 • publiczne i niepubliczne szkoły z wyjątkiem niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły publicznej,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży, które wymagają specjalnej organizacji nauki oraz szczególnych metod pracy i wychowania,
 • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, które umożliwiają:
  dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, które są organizowane na podstawie odrębnych przepisów,
  dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • placówki, które zapewniają uczniom opiekę i wychowanie w czasie, gdy uczą się poza miejscem, w którym mieszkają na stałe.

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne? Kwota nie jest stała

Świadczenie kompensacyjne nie ma stale określonej kwoty. ZUS wypłaca ten dodatek z pieniędzy budżetu państwa. Według danych, w styczniu 2024 roku ta kwota wyniosła przeciętnie 3557,64 zł. Otrzymywało ją 12,9 tys. osób. Miesiąc wcześniej świadczenie kompensacyjne pobierało nieco ponad 13 tys. uprawnionych i wynosiło ono 3617,29 zł.

ZOBACZ: Skarbówka ujawniła zaskakujące dane. Fala donosów na rodzinę i znajomych

Liczba pedagogów, którzy pobierają świadczenie kompensacyjne, z roku na rok spada. W styczniu 2022 roku otrzymywało dodatek 14,1 tys. osób. Dwa lata później wspomniane 12,9 tys. uprawnionych.

 

Źródło: ZUS/Goniec