NASI DZIENNIKARZE
Janusz Schwertner
Mateusz Baczyński
Jakub Wątor
Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Finanse > Wzrosną świadczenia pielęgnacyjne. Przyjęto postulaty wielu Polaków
Piotr Szczurowski
Piotr Szczurowski 20.09.2023 12:26

Wzrosną świadczenia pielęgnacyjne. Przyjęto postulaty wielu Polaków

pieniądze
Iberion

Na początku 2024 roku, poza podwyżką płacy minimalnej, czekają nas również podwyżki świadczeń pielęgnacyjnych. Ma to pomóc osobom, które opiekują się dzieckiem z niepełnosprawnością. Co się zmieni od przyszłego roku?

Od 1 stycznia 2024 roku wejdą w życie zmiany dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego

Od 1 stycznia 2024 roku poza wzrostem płacy minimalnej czekają nas również zmiany w wysokości świadczeń pielęgnacyjnych, które przysługują osobom opiekującym się nad młodym podopiecznym z niepełnosprawnością w wieku do 18 lat, lub do 25 lat w przypadku pobierania nauki.

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 lipca 2023 r. w poz. 1429 ukazała się ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która poza wprowadzeniem nowego świadczenia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, nowelizuje także przepisy o zasiłku pielęgnacyjnym z dnia 28 listopada 2003 roku.

Nowa ustawa wprowadza ważne zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i tak od 1 stycznia 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać rodzicom lub innym osobom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez jakiegokolwiek ograniczeń w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub do 25 roku życia w przypadku pobierania nauki przez podopiecznego.

Fatalna wiadomość dla grzybiarzy. Grzybobranie może kosztować nawet 5000 zł, potężne mandaty

Zmiany w ustawie o świadczeniu pielęgnacyjnym. Co poprawiono?

W ramach zmian pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie miało żadnego wpływu na jego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, co powinno korzystnie wpłynąć na budżety domowe wielu Polaków. Co więcej, o świadczenie pielęgnacyjne od przyszłego roku będą mogły się również ubiegać wszystkie rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek pieczy zastępczej, które opiekują się osobami z niepełnosprawnością.

Ważną zmianą jest także wprowadzenie wyższej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością. Rząd tym samym przyjął postulat opiekunów osób z niepełnosprawnościami i wprowadził do ustawy poprawkę, zgodnie z którą jeśli rodzic lub opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnościami, świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100% na drugie i na każde kolejne dziecko z niepełnosprawnościami.

Świadczenie pielęgnacyjne a orzeczenie o niepełnosprawności

Wszystkich ucieszy fakt, że ubieganie się o świadczenie pielęgnacyjne nie łączy się z koniecznością uzyskania żadnych nowych decyzji przez osobę z niepełnosprawnością i tak jak dotychczas wystarczy do tego orzeczenie o niepełnosprawności z odpowiednimi wskazaniami w przypadku dzieci lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym w przypadku osób w wieku 16-18 lat.

Świadczenie pielęgnacyjne w każdym przypadku dotyczy osoby legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2023 r. wynosi 2458 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2024 roku wyniesie ono 2988 zł, co oznacza wzrost o 530 zł w porównaniu z obecną kwotą.

 

Tagi: pieniądze