Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Nowy Ład

Nowy Ład

NA PRZEKÓR WŁADZY CYKL PIOTRA SZUMLEWICZA DLA WTV
19.03.2022 08:48 Szumlewicz: Polski Ład bez pracowników

Flagowym rozwiązaniem rządu jest zmiana systemu podatkowego, przedstawiana jako rozwiązanie korzystne dla większości pracowników. Jak w praktyce będzie wyglądać nowy system podatkowy, jeszcze nie wiemy, tym bardziej, że dwa dni po jego ogłoszeniu Jarosław Gowin zgłosił pierwsze zastrzeżenia do propozycji przedstawionych na konwencji Zjednoczonej Prawicy. Niezależnie od tego, sam kształt systemu podatkowego nie ma wpływu na Kodeks pracy, nie determinuje czasu pracy czy wypłaty środków za nadgodziny. Ponadto w tym kontekście warto zauważyć, że skokowy spadek wpływów do samorządu, może oznaczać radykalne pogorszenie sytuacji już teraz niskoopłacanych pracowników samorządowych, w tym pracowników domów pomocy społecznej, transportu publicznego czy remontów dróg.W Polskim Ładzie nie ma żadnych propozycji płacowych – nic o podwyżkach dla budżetówki ani sfery samorządowej, nic o płacy minimalnej, nic o standardach płacowych przy zamówieniach publicznych, nic o zwiększaniu funduszu płac czy ograniczaniu nierówności płacowych w wymiarze krajowym, branżowym i zakładowym. Nie ma też żadnych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania niewypłacaniu wynagrodzeń na czas, co ma obecnie miejsce na masową skalę, czy uszczelnienia ustawy o płacy minimalnej, która jest na coraz szerszą skalę omijana i, przykładowo, nie dotyczy pracowników sezonowych, prowizyjnych czy zatrudnionych w ramach umów o dzieło. Nie ma też nic o likwidacji darmowych i półdarmowych staży. Generalnie polityka płacowa nie istnieje w Polskim Ładzie. Najwyraźniej prawdziwi Polacy, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, nie walczą o wyższe pensje, a co najwyżej, czekają aż ktoś im nieco obniży podatki (co też dotyczy tylko części zatrudnionych).Prawo i Sprawiedliwość z pompą ogłosiło swoją nową wizję dla kraju. W liczącym ponad 130 stron dokumencie znalazło się mnóstwo różnych propozycji dotyczących prawie wszystkich istotnych wymiarów życia. A jednak jeden z kluczowych obszarów życia społecznego został prawie całkowicie pominięty. Mianowicie okazało się, że Zjednoczona Prawica nie przedstawiła praktycznie żadnych rozwiązań odnośnie do rynku pracy.W całym rozdziale „Uczciwa praca – godna płaca” nie znalazły się żadne konkrety dotyczące zmian w prawie pracy, ale jeden punkt przyciągnął szczególną uwagę wielu komentatorów. Brzmi on: „ograniczenia w stosowaniu „umów śmieciowych””. Co autorzy dokumentu mają tutaj na myśli? Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w jednym zdaniu: „Ograniczymy wykorzystanie umów cywilnoprawnych, m.in. dzięki pełnemu oskładkowaniu umów zlecenia z perspektywą wprowadzenia jednego kontraktu na pracę”. A zatem Zjednoczona Prawica nie przygotowała żadnych rozwiązań na rzecz ograniczenia umów cywilnoprawnych, wierząc jedynie, że reforma prawa podatkowego samoistnie przyczyni się do ograniczenia śmieciówek. W perspektywie pojawiło się zaś pojęcie „jednego kontraktu na pracę”, które zwiastuje raczej osłabienie umów etatowych niż zwiększenie bezpieczeństwa zatrudnienia. Trudno zresztą na tym obszarze traktować poważnie deklaracje rządu, biorąc pod uwagę, że w strategicznych spółkach skarbu państwa takich jak TVP i PLL LOT umowy śmieciowe są rozpowszechnione na masową skalę i władza centralna nie robi nic, aby przeciwdziałać patologiom.W dokumencie znalazł się co prawda rozdział „Uczciwa praca – godna płaca”, ale nie ma w nim żadnych konkretnych rozwiązań dotyczących polityki płacowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, mobbingu, nadgodzin, terminowej wypłaty pensji. Nie ma w nim też żadnych propozycji dla związków zawodowych. Co ciekawe pojęcie związków zawodowych nie pojawiło się w dokumencie ani razu. Władzy nie zainteresowała żadna forma partycypacji pracowniczej, nie ma mowy o układach zbiorowych czy dialogu społecznym, pracownicy nie są istotnym punktem odniesienia Polskiego Ładu.