Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Finanse > Dodatek osłonowy. Możesz otrzymać dopłatę do ogrzewania
Laura  Młodochowska
Laura Młodochowska 02.03.2024 14:53

Dodatek osłonowy. Możesz otrzymać dopłatę do ogrzewania

pieniądze kalendarz
Iberion

Rosnące ceny energii, gazu i artykułów spożywczych to zmora nas wszystkich. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że dla tych, którzy uzyskują niższe dochody, przewidziane jest specjalne świadczenie, które ma złagodzić te koszty. Warto się śpieszyć, czas na złożenie wniosku niedługo mija. Czym jest dodatek osłonowy i komu przysługuje?

Dodatek osłonowy w 2024 roku

W 2022 roku po raz pierwszy wypłacono środki w ramach dodatku osłonowego, który ma za zadanie wesprzeć finansowo osoby o niższych dochodach. Jest to świadczenie pieniężne wypłacane jednorazowo. W bieżącym roku dodatek przysługuje za okres od 1 stycznia do 30 czerwca. Warto pamiętać, że mogą się o niego ubiegać zarówno osoby będące właścicielami lokalu, jak i ci, którzy go wynajmują.

ZOBACZ TAKŻE: Nawet 550 zł dodatku bez względu na wiek. Czas jest ograniczony

Wjechał w pieszych w Szczecinie. Świadkowie dramatu zabrali głos

Dodatek osłonowy – komu przysługuje?

Kto może się ubiegać o dodatek osłonowy? Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma specjalne kryteria, które należy spełnić, aby zobaczyć środki na swoim koncie. Wsparcie dotyczy więc osób w jednoosobowym gospodarstwie domowym, z wysokością przeciętnego miesięcznego dochodu nieprzekraczającego 2100 zł; oraz tych, którzy żyją w  wieloosobowym gospodarstwie domowym, a wysokość ich przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Przy obliczeniu kryterium dochodowego bierze się pod uwagę 2022 rok. Warto pamiętać, że w tej kalkulacji nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od źródła ogrzewania. Świadczenie może być wyższe, gdy głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwa stałe, kominek czy tzw. koza. Konieczne jest wówczas zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ile wynosi dodatek osłonowy? Ministerstwo przewiduje cztery podstawowe wysokości przyznawanego świadczenia:

• 228,80-286,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;

• 343,20-429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-3 osób;

• 486,20-607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

• 657,80-822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób.

ZOBACZ TAKŻE: Była blisko Tomasza Komendy. Teraz zabrała głos

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Aby uzyskać środki z dodatku osłonowego, należy do 30 kwietnia 2024 roku złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym jest pobranie formularza ze strony internetowej, a następnie dostarczenie wypełnionego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Najczęściej jest to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Drugim sposobem jest wysłanie wniosku drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP. Jednorazowej wypłaty od gminy należy się spodziewać do 30 czerwca 2024 roku.

Źródło: SE.pl, gov.pl