Wyszukaj w serwisie
Goniec.pl > Finanse > Wielu seniorów w Polsce otrzymuje emeryturę honorową. W 2024 r. może ona wynieść około 6 tys. zł brutto
Agnieszka Kamińska
Agnieszka Kamińska 01.12.2023 13:48

Wielu seniorów w Polsce otrzymuje emeryturę honorową. W 2024 r. może ona wynieść około 6 tys. zł brutto

pieniądze emeryt
Marek BAZAK/East News

Emerytury i renty są waloryzowane co roku w marcu. Ich wzrost uzależniony jest od inflacji w roku poprzednim. Wiele wskazuje na to, że te świadczenia w 2024 r. wzrosną o 12,3 proc. Część seniorów w Polsce może też liczyć na dodatkowe pieniądze. Chodzi tu o emerytury honorowe, która w 2024 r. mogą wynieść około 6 tys. zł brutto.

Emerytura honorowa. Dodatkowe świadczenie dla niektórych emerytów

Emerytura honorowa od marca 2023 r. wynosi 5540,25 zł brutto. I jest ona wypłacana przez ZUS jako dodatkowe pieniądze wraz ze zwykłymi emeryturami. Prawo do tego świadczenia zyskują osoby, które osiągnęły 100 lat. ZUS podał, że to świadczenie w 2023 r. dostaje 2850 osób ( w roku poprzednim było ich 2600). Należy jednak pamiętać, że ta liczba prawdopodobnie jest wyższa, bo dane ZUS nie obejmują osób pobierających emerytury z KRUS, MSWiA i MON. 

 

 

 

Ile wyniesie emerytura honorowa w 2024 r.?

Emerytura honorowa jest obliczana w oparciu o średnie wynagrodzenie, jakie obowiązywało w roku, w którym dana osoba ukończyła sto lat ( ZUS podaje, że to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne). A to oznacza, że wysokość dodatkowej, honorowej emerytury jest różna, bo zależy od kwoty bazowej, obowiązującej w dniu ukończenia 100 lat przez seniora. Jako że średnie wynagrodzenia rosną, to również świadczenie honorowe co roku jest wyższe i w 2024 r. - według wstępnych obliczeń ekspertów - może przekroczyć 6 tys. zł brutto.  ZUS oficjalnie poda wysokość emerytury honorowej w marcu 2024 r. Należy też pamiętać, że przyznane świadczenie jest wypłacane stulatkowi w tej samej kwocie do końca życia. 

Warunki otrzymania emerytury honorowej

Emeryturę honorową z reguły ZUS wypłaca “automatycznie”, gdy emeryt osiągnie sto lat. Nie jest tu potrzebny żaden wniosek do urzędu. Jeśli jednak, stulatek nie istnieje w bazie danych ZUS, bo nie pobiera emerytury, wówczas wniosek jest konieczny (osiągnięcie stu lat można potwierdzić za pomocą aktu urodzenia lub dowodu osobistego seniora). Co istotne, kwota dodatku nie jest uzależniona od wysokości emerytury. Świadczenie mogą dostawać nawet osoby, które nigdy nie pracowały. 

Od lat toczy się dyskusja dotycząca tego, czy należałoby wypłacać dodatki honorowe również młodszym emerytom, np. osobom, które osiągnęły 80 lat. 

W poprzednich latach świadczenie dla stulatków wynosiło:

1.03.2021 – 28.02.2022 – 4512,41 zł brutto,
1.03.2020 – 28.02.2021 – 4294,67 zł brutto,
1.03.2019 – 29.02.2020 – 3731,13 zł brutto.

źródło: zielonalinia.gov.pl, dziennik.pl

EN_01554301_0021.jpg

 

portfel-pieniądze-biznesinfo.jpg