Goniec.pl

Zupełnie nowe podatki już od 1 lipca. Najważniejsze zmiany, które dotkną milionów Polaków

15 Czerwca 2022

Udostępnij:

Od lipca 2022 r. mają zacząć obowiązywać kolejne zmiany w PIT. Co się zmieni? I na co powinni przygotować się podatnicy? Czy zmiany są korzystne? Kto straci na kolejnej reformie podatkowej? -wyjaśniamy. for. Marek BAZAK/East News

Slajd 1 z 12

Podatki po nowemu od 1 lipca

Marek BAZAK/East News

Nowy Polski ład 2.0 ma zacząć obowiązywać już od lipca 2022 r.

Od stycznia 2022 r. obowiązuje Polski ład, który miał przynieść więcej pieniędzy w portfelach podatników. Reforma jednak wymaga jak się okazuje zmian i poprawek, nad którymi aktualnie pracuje Senat. Wprowadzone w styczniu 2022 r. zmiany ucieszyły najmniej zarabiających podatników. Pensja minimalna wzrosła do 3010 zł. Teraz jednak trzeba się przygotować na kolejne zmiany, bowiem Nowy Polski ład 2.0 ma zacząć obowiązywać już od lipca 2022 r.

Slajd 2 z 12

Podatki po nowemu od 1 lipca.

Marek BAZAK/East News

Podatki po nowemu od 1 lipca. #1. 12 proc. PIT

Od 1 lipca 2022 r. czeka nas obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. w pierwszym progu podatkowym. Stawka podatku ma zostać obniżona przy zachowaniu 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Trzeba jednak pamiętać, że składka zdrowotna pozostanie na poziomie 9%, zatem w porównaniu do 2021 roku podatki nie spadną. Obciążenia będą wynosić 12 % PIT plus 9% składki zdrowotnej.

Slajd 3 z 12

Podatki po nowemu od 1 lipca.

ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Podatki po nowemu od 1 lipca. #2. 3600 zł kwoty wolnej od podatku

Obniżka PIT do 12 % spowoduje zmiany w kwocie zmniejszającej podatek, która zmieni się z aktualnych 5100 zł na 3600 zł, co miesięcznie (1/12 kwoty zmniejszającej podatek) oznacza obniżanie zaliczek na podatek dochodowy o 300 zł, zamiast dotychczasowych 425 zł.

Slajd 4 z 12

Podatki po nowemu od 1 lipca.

ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Podatki po nowemu od 1 lipca. #3. Koniec ulgi dla klasy średniej

Od 1 lipca ma również zniknąć ulga dla klasy średniej, która miała pracownikom zarabiającym pomiędzy 5 tys. 701 zł a 11 tys. 141 zł miesięcznie rekompensować brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Preferencja ta nie będzie miała zastosowania i zniknie obowiązek jej naliczania wobec dochodów uzyskanych w okresie styczeń – czerwiec 2022 r, a płatnicy nie będą zobligowani do wykonywania korekt już naliczonej ulgi.

Slajd 5 z 12

Podatki po nowemu od 1 lipca

ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Koniec ulgi dla klasy średniej. Jest wyjątek

Ulgę dla klasy średniej będzie można zastosować wyjątkowo przy rozliczeniu za rok podatkowy 2022, jeśli jej zastosowanie okaże się korzystniejsze dla podatnika niż zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r. Wtedy naczelnik właściwego urzędu skarbowego będzie miał obowiązek zwrócić podatnikowi różnicę.

Slajd 6 z 12

Podatki po nowemu od 1 lipca

Marek BAZAK/East News

Podatki po nowemu od 1 lipca. #4. Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku

Niektórzy przedsiębiorcy będą mogli dokonać zmiany formy opodatkowania w trakcie roku. Taką możliwość zyskają osoby, które jako formę opodatkowania za rok 2022 wybrały ryczał od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy. Ci podatnicy będą mogli zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne.

Slajd 7 z 12

Podatki po nowemu od 1 lipca

ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Podatki po nowemu od 1 lipca. #5. Koniec z podwójnym liczeniem zaliczek na PIT

1 lipca zniknie również obowiązek podwójnego liczenia zaliczek. Tym samym zostanie zniesiony obowiązek obliczania zaliczek na PIT wg zasad obowiązujących w roku podatkowym 2021, jak i wedle zmian, jakie wniósł Polski ład w styczniu 2022 r.

Slajd 8 z 12

Podatki po nowemu od 1 lipca

Marek BAZAK/East News

Podatki po nowemu od 1 lipca. #6. Zmiany w PIT za 2022 r. dla samotnych rodziców

Polski Ład w wersji, z którą żyjemy od 1 stycznia, zlikwidował możliwość wspólnego rozliczania samotnych rodziców z dziećmi. Zamiast tego wprowadził ulgę w wysokości 1,5 tys. zł, co było uzasadnianie argumentem o ryzyku decydowania się na rozwody, by zyskać korzystniejszy sposób rozliczeń podatkowych. Od 1 lipca zostanie zlikwidowana ulga w kwocie 1500 zł, a nowe przepisy zakładają, że samotni rodzice ponownie będą mogli rozliczyć się z dzieckiem.

Slajd 9 z 12

Podatki po nowemu od 1 lipca

Marek BAZAK/East News

Podatki po nowemu od 1 lipca. #7. Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci

Od 1 lipca ma zacząć obowiązywać wiele nowych preferencji dla rodziców, opiekunów i dzieci: 1. Zwiększona ma zostać kwota zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców – z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej). 2. Renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców – dziecko jako odrębny podatnik również będzie korzystać z kwoty wolnej 30 tys. zł.

Slajd 10 z 12

Podatki po nowemu od 1 lipca

ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci. Ciąg dalszy

3. Od rent rodzinnych dzieci do 18-tego roku życia nie będzie pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne. 4. Ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie.

Slajd 11 z 12

Podatki po nowemu od 1 lipca

Piotr Molecki/East News

Podatki po nowemu od 1 lipca. #8. Więcej pieniędzy dla OPP

Ze względu na zmianę struktury danin przekazywanych z naszych pensji państwu - obniżenie PIT i realnie podniesienie składki zdrowotnej - na Polskim Ładzie stracić mogły fundacje i inne organizacje pożytku publicznego, które otrzymywały co roku wpłaty z tytułu 1 proc. naszego podatku. Gdy rządzący przyznali, że problem istnieje, chcieli "naprawić" to specjalnym systemem rekompensat. Ostatecznie jednak pomysł ten upadł i posłowie zgodzili się na senacką poprawkę podnoszącą wysokość odpisu podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego z 1 proc. do 1,5 proc.

Slajd 12 z 12

Podatki po nowemu od 1 lipca

Marek BAZAK/East News

Podatki po nowemu od 1 lipca. #9. Jeden termin składania rocznego zeznania podatkowego

W ramach Polskiego ładu 2.0 zostanie ujednolicony terminu składania rocznego zeznania podatkowego. Po nowelizacji będzie to 30 kwietnia dla wszystkich podatników, niezależnie od formy opodatkowania. Tym samym do końca kwietnia rozliczyć się będą musieli nie tylko podatnicy składający PIT-36 czy 37. Do 30 kwietnia 2023 r. PIT będą musieli złożyć ryczałtowcy i osoby rozliczające się w formie karty podatkowej.

Śmiertelny wypadek w Złotych Tarasach

GALERIA: Śmierć kobiety w Złotych Tarasach

Około 40-letnia kobieta zginęła w Złotych Tarasach. Spadła z dużej wysokości, świadkowie wskazują, że doszło do tego w tym samym miejscu, gdzie 28 października zginął mężczyzna.

Zobacz nastepną galerię >