Goniec.pl > Wiadomości > Powstaje nowy traktat polsko-ukraiński. Michał Dworczyk: "To duża szansa dla obu naszych krajów"
Zuzanna Ptaszyńska
Zuzanna Ptaszyńska 18.05.2023 16:20

Powstaje nowy traktat polsko-ukraiński. Michał Dworczyk: "To duża szansa dla obu naszych krajów"

Michał Dworczyk
Wojciech Olkusnik/East News

Minister Michał Dworczyk zabrał głos ws. stosunków polsko-ukraińskich. Zdradził, że w fazie zaawansowanych konsultacji jest kwestia nowego traktatu polsko-ukraińskiego. Potrzeba i chęć wypracowania dokumentu wynika ze zmian geopolitycznych w Europie i zbliżenia tak obu państw, jak i narodów.

Trwają konsultacje ws. traktatu polsko-ukraińskiego

W ramach Forum G2, które odbywa się we Wrocławiu, odbył się panel dyskusyjny o nazwie "Quo Vadis Polonia", w którym uczestniczył minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Podkreślił, że obecnie trwają zaawansowane konsultacje dotyczące nowego traktatu regulującego stosunki między Polską a Ukrainą.

Minister ogłosił, że obecnie prowadzone są intensywne konsultacje dotyczące nowego traktatu, który ma uregulować stosunki między Polską a Ukrainą. - Nowy traktat polsko-ukraiński to duża szansa dla obu naszych krajów, aby wzmocnić naszą pozycję w Europie, ale też zbudować dobre ramy współpracy w relacjach bilateralnych - ocenił podczas Forum G2.

Nie żyje Kacper Tekieli. Mąż Justyny Kowalczyk zginął w górach

Przykładem ma być traktat elizejski

Minister zaznaczył, że od 24 lutego ubiegłego roku nastąpiły istotne zmiany geopolityczne w Europie, szczególnie w naszym regionie. - Przez to niezwykłe zaangażowanie państwa polskiego, społeczeństwa polskiego zostało zbudowane niezwykłe zaufanie i powstała niezwykła bliskość między Polską a Ukrainą, nie tylko między państwami, które reprezentują politycy, ale również między społeczeństwami. To w całej tej dramatycznej sytuacji jest niezwykłym atutem i szansą dla obu naszych krajów - stwierdził.

Stąd powstała koncepcja przygotowania, opracowania, a następnie przyjęcia traktatu polsko-ukraińskiego. - Pojawiły się tutaj różne opinie, jedne były entuzjastyczne, inne były krytyczne. Podnoszono m.in. fakt, że Polska jest w Unii Europejskiej w związku z tym wchodzenie w tego rodzaju relacje mogłoby nie być najlepszym pomysłem -  powiedział Dworczyk.

Przypomniał też, że tego rodzaju rozwiązania, które podkreślają szczególną relację między państwami, istnieją w formacie UE. - Najbardziej znany Traktat Elizejski odegrał niezwykłą rolę, jeśli chodzi o zbliżenie Francji i Niemiec i może być bardzo dobrym przykładem - wskazał.

Polska w 1992 roku zawarła ważny traktat z Ukrainą

To nie byłby pierwszy tego rodzaju dokument podpisany przez władze polskie z ich ukraińskimi odpowiednikami. W 1992 roku został podpisany Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Stanowił on ważny krok w normalizacji stosunków między Polską a Ukrainą po upadku Związku Radzieckiego i odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości.

Traktat miał na celu budowanie silnych więzi i współpracy w różnych dziedzinach, w tym polityce, gospodarce, kulturze, edukacji, naukach społecznych, naukach przyrodniczych i ochronie środowiska. Podpisujące strony zobowiązały się do wzajemnego poszanowania suwerenności, integralności terytorialnej i niezależności politycznej, a także do rozwiązywania ewentualnych sporów drogą pokojową.

Dokument wprowadził mechanizmy regularnych konsultacji między rządami obu krajów oraz umożliwił rozwijanie współpracy na poziomie regionalnym i lokalnym. Porozumienie to umożliwiło także wymianę informacji, doświadczeń i ekspertyz w celu wzmocnienia stosunków bilateralnych. Ważnym aspektem traktatu była również współpraca w kwestii mniejszości narodowych. Obie strony zobowiązały się do szanowania praw mniejszości zamieszkujących na ich terytoriach i do wspierania ich rozwoju kulturalnego i edukacyjnego.

Źródło: Forum G2, 18.05.2023