Lekcje religii Żródło: Marek BAZAK/East News

Ocena z religii będzie decydować o przyznaniu stypendium. Burza po decyzji małopolskich radnych

30 Kwiecień 2021 Patryk PrzybyłowskiPatryk Przybyłowski

Wielkie oburzenie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców po ty, jak małopolscy radni wojewódzcy zdecydowali o wprowadzeniu zmiany w systemie przyznawania stypendium. Od teraz jednym z kluczowych kryteriów ma być mi.in. ocena z religii.

„Regionalny Program Stypendialny” został przez radnych przechrzczony na „Małopolskie Stypendium im. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji”. Co najważniejsze dla uczniów, to nie tylko nazwa uległa bardzo dużej zmianie.

W ramach programu stypendialnego uczniowie mogą ubiegać się o bardzo konkretne środki. Mowa tu o kwotach brutto rzędu 4, 5 i 6 tysięcy złotych brutto odpowiednio dla uczniów klas V-VII, VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół średnich.

Dziecko chce dostać stypendium? Liczy się ocena z religii

Jakie kryteria otrzymania pieniędzy obowiązywały do tej pory? Uczniowie musieli osiągnąć wybitne wyniki na polu naukowym, artystycznym, sportowym. Stypendium można było również dostać za wyróżniającą się aktywność społeczną.

Dodatkowym kryterium koniecznym do spełnienia jest także odpowiednio wysoka średnia ocen na świadectwie. I tutaj zaczynają się zmiany, które przyjmują dosyć kontrowersyjny charakter.

Ekspertka ujawnia, gdzie najłatwiej zarazimy się koronawirusem po poluzowaniu obostrzeńEkspertka ujawnia, gdzie najłatwiej zarazimy się koronawirusem po poluzowaniu obostrzeńCzytaj dalej

Radni podjęli decyzję, że w tym roku niezbędna do ubiegania się o stypendium będzie minimum dobra ocena z zachowania, a w przypadku stypendium za aktywność społeczną wzorowa, a średnia ocen zostanie poszerzona o tę z religii.

W tym momencie pojawia się bardzo duża nierówność między uczniami. Lekcje religii nie są w Polsce obowiązkowe, więc dzieci, które nie będą na nie uczęszczać z automatu będą miały niższą średnią ocen.

Co prawda, ocenę z religii może zastąpić ocena z etyki, natomiast i tutaj pojawia się kolejny problem. Takie zajęcia nie są organizowane we wszystkich placówkach oświatowych. Uczniowie zostali poinformowani, że przecież mogą uczęszczać na zajęcia z etyki do innych szkół.

Wiele zastrzeżeń co do nowego regulaminu miał radny Wojciech Kozak. To on zwrócił uwagę na potencjalną dyskryminację części uczniów przez wprowadzenie nowelizacji przepisów.

Choć sam określa siebie mianem osoby wierzącej i katolika, to uznaje wprowadzone poprawki za irracjonalne. Na ten moment nie wiadomo, czy decyzja sejmiku będzie podlegała jakimkolwiek potencjalnym odwołaniom.

Artykuły polecane przez redakcję Goniec.pl:

Jeżeli chcesz się podzielić informacjami ze swojego regionu, koniecznie napisz do nas na adres redakcja@goniec.pl

Źródło: Gazeta.pl

Następny artykuł